Werking van het oog

Het oog vangt lichtstralen op. Deze lichtstralen vallen door uw hoornvlies en natuurlijke lens, waarna ze bij een perfect rond oog op het netvlies samenkomen. In het netvlies worden deze lichtstralen omgezet in signalen die naar de hersenen verzonden worden. De hersenen vertalen deze signalen in een beeld van de objecten die u ziet.

Dit werkt in feite hetzelfde als een fotocamera: als u de lens stelt, worden binnenvallende stralen zo afgebogen dat ze precies op de film samenkomen met als resultaat een scherpe foto. Wanneer het netvlies niet bereikt wordt door de lichtstralen spreekt men van refractie-afwijkingen, iets dat vaak gecorrigeerd wordt door een bril of contactlenzen.

Een zogenaamde refractieafwijking ontstaat wanneer het hoornvlies niet de juiste ronding heeft. De oorzaak hiervan ligt veelal in een te kort of te lang oog. De lichtstralen bereiken dan niet het netvlies, maar komen vóór of achter het netvlies samen. Deze signalen worden wederom doorgegeven aan uw hersenen, maar omdat de lichtstralen niet precies op het netvlies samenvallen, wordt een onscherp beeld gevormd van de objecten die u waargenomen heeft. Er is dan geen sprake van een oogziekte of zwakte, maar een refractieafwijking, dit wordt vaak verholpen door middel van een bril of contactlenzen.

 

Hoe werkt het oog
naar boven