Wachttijden

In ieder ziekenhuis zijn er wachttijden, wij streven ernaar deze op onze locaties zo kort mogelijk te houden. Bij spoedafspraken kunt u uiteraard binnen 24 uur terecht.

Locatie    1e afspraak     Staaroperatie
Amersfoort           50                20
Amsterdam           51                 7
Doetinchem           43                42
Emmeloord           40                14
Haarlem           24                 6
Hilversum           49                14
Hoogeveen           63               105
Lelystad           40                14
Zaandam           52                17

Wachttijd in kalenderdagen | week 49 | 04 december - 11 december 

Wachttijden 1e afspraak en staaroperatie
In boventaande tabel kunt u in de eerste kolom onze actuele gemiddelde wachttijd per locatie vinden voor de eerste afspraak. De tweede kolom vermeldt de wachttijd voor uw staaroperatie nadat staar is geconstateerd.

Patiëntenstop CZ
Ondanks dat er aanvullende afspraken gemaakt zijn met CZ (met de onderliggende labels Ohra, CZ direct.nl, PZP (politie polis), Nationale Nederlanden zorg) over extra omzetplafond in 2018, blijkt er toch nog onvoldoende zorg ingekocht voor hun verzekerden voor locaties van Oogziekenhuis Zonnestraal. Een ongewenste situatie, zeker i.v.m. de al reeds bestaande lange wachttijden in de oogheelkundige zorg. We willen iedere patiënt graag voorzien van de juiste zorg, maar kunnen hierin nu niet voorzien. In overleg met CZ moeten we helaas nieuwe patiënten (inclusief patiënten met een restitutiepolis) van CZ (met de onderliggende labels Ohra, CZ direct.nl, PZP (politie polis), Nationale Nederlanden zorg) vragen een afspraak te maken vanaf 1 januari 2019.

Patiëntenstop VGZ
VGZ (met de onderliggende labels Univé- Bewuzt – IZZ –IZA-Zekur –UMC – United Consumers ) heeft ondanks dat er aanvullende afspraken gemaakt zijn over extra omzetplafond in 2018, toch nog onvoldoende zorg ingekocht voor hun verzekerden voor locaties van Oogziekenhuis Zonnestraal. Een ongewenste situatie, zeker i.v.m. de al reeds bestaande lange wachttijden in de oogheelkundige zorg. We willen iedere patiënt graag voorzien van de juiste zorg, maar kunnen hierin nu niet voorzien en moeten helaas nieuwe patiënten (inclusief patiënten met een restitutiepolis) van VGZ (met de onderliggende labels Univé- Bewuzt – IZZ –IZA-Zekur –UMC – United Consumers ) vragen een afspraak te maken vanaf 1 januari 2019.

De wachttijden die wij voor de staaroperatie vermelden kan langer zijn dan vermeld omdat die mede afhankelijk is van mogelijk contactlensgebruik, de medische gesteldheid van uw ogen en het type implantlens waarvoor u kiest. De wachttijden worden wekelijks bijgewerkt. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen via ons reguliere nummer: 088 - 877 77 77 of via onze afdeling wachtlijstbemiddeling: 023 - 890 02 47.
Ook kan u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorginstellingen om de wachttijd van de behandeling staar over de afgelopen drie maanden te communiceren. Wanneer u op onderstaande link klikt worden de wachttijden van de afgelopen drie maanden getoond.

naar boven