Verwijsbrief

Waarom een verwijsbrief?
De overheid wil voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van medisch specialistische zorg en heeft bepaald dat een behandeling alleen kan plaatsvinden als u een verwijzing heeft van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer*. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling niet. Wij kunnen daarom alleen een afspraak voor u plannen als u in het bezit bent van een geldige verwijzing.

* Artikel 14 van de Zorgverzekeringswet

Verwijsbrief bij een nieuwe (medische) klacht
De specialist die u behandelt kan u niet zomaar helpen voor een andere zorgvraag (nieuwe klacht). U heeft daarvoor een nieuwe verwijzing nodig. Het is mogelijk dat het niet duidelijk is of u opnieuw naar de huisarts moet voor een verwijzing. In dat geval kunt u contact met ons opnemen, wij zijn altijd bereid om u hierbij te helpen.

Verwijsbrief bij vervolgafspraken
Voor vervolgafspraken heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Geeft de arts aan dat u weer contact op kunt nemen, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig zolang de afspraak:

  • voor dezelfde klacht(en) is en
  • plaatsvindt binnen 365 dagen na de laatste afspraak

Als de specialist aangeeft dat u bent uitbehandeld voor een klacht en een vergelijkbare klacht komt weer terug, dan moet u opnieuw met uw huisarts bespreken of u verwezen kunt worden.

Verwijsbrief vergeten?
Indien u geen verwijsbrief bij u heeft, kan het consult bij onze specialist niet plaatsvinden. U zult een nieuwe afspraak moeten inplannen als u uw verwijsbrief heeft.

Verwijsbrief bij een second opinion
Wanneer u onder behandeling bent bij een andere specialist, maar graag de mening wilt van één van de specialisten van Oogziekenhuis Zonnestraal, dan moet uw behandelend arts of huisarts u een verwijsbrief geven (let wel, dit is geen verwijsbrief voor een eventuele behandeling, enkel voor een second opinion).

Indien u verder behandeld wenst te worden bij de arts die uw second opinion uitvoert, heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig waarop staat ‘overname van behandeling’, tenzij dit al vermeld staat op de verwijsbrief van de second opinion.

Voorwaarden van een geldige verwijsbrief

  • Uw verwijsbrief is voorzien van:
  • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
  • Naam, adres, woonplaats, functie en kenmerk (AGB-code) van de verwijzer;
  • De beschrijving van de klacht waarvoor u wordt verwezen**;
  • Een datum die ligt op of voor de datum van het eerste consult.

** Bij een verwijzing via Zorgdomein wordt deze beschrijving digitaal naar Oogziekenhuis Zonnestraal gestuurd.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben over het verwijsbeleid, neemt u dan gerust contact met ons op 088 877 77 77. Wij zijn u graag van dienst! 

 

naar boven