Vergoedingen en prijzen

Uw zorgverzekeraar

Afspraken met Zorgverzekeraars voor 2019
Voor Oogziekenhuis Zonnestraal zijn we op dit moment nog in overleg met alle Zorgverzekeraars over de afspraken voor 2019. De komende weken zullen deze gesprekken afgerond worden. De administratieve verwerking van deze afspraken neemt meer tijd in beslag. Het kan zijn dat de Zorgverzekeraar gedurende deze periode nog zegt dat er ”geen contract is met onze kliniek”.

Wij zullen echter net als in 2018 en alle voorgaande jaren met alle Zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten. Dus u kunt gerust uw afspraak plannen in 2019.

Algemene informatie

Hoe worden de kosten van mijn zorg/behandeling bepaald?
Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere verrichtingen in een pakketje. Deze verrichten kunnen bijvoorbeeld zijn een gesprek met de arts, een onderzoek, of een operatie. Zo een pakketje heet een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het ziekenhuis stuurt een rekening voor het pakketje zorg (de DBC), en niet apart voor alleen het bezoek. Oogziekenhuis Zonnestraal (AGB 22220075) heeft afspraken gemaakt met uw verzekeraar over wat iedere DBC kost.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?
Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van uw behandeling zijn. Eerst moet worden vastgesteld wat er aan de hand is en welke onderzoeken en behandeling(en) er nodig zijn om u te helpen. Hiervoor is eerst een bezoek nodig aan de medisch specialist.

Wat zijn passantentarieven?
Dit zijn tarieven die Oogziekenhuis Zonnestraal in rekening brengt voor patiënten die geen zorgverzekering hebben, in het buitenland verzekerd zijn of een behandeling willen die door de zorgverzekeraar niet gecontracteerd is. U kunt deze passantentarievenlijst ook gebruiken om een indicatie te krijgen van het tarief van uw behandeling. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van wat uw verzekeraar en Oogziekenhuis Zonnestraal met elkaar afgesproken hebben, maar dit zal nooit hoger zijn dan de passantentarieven. Indien uw verzekeraar bij hoge uitzondering voor een bepaalde behandeling geen afspraak met Oogziekenhuis Zonnestraal heeft, wordt deze behandeling niet vergoed. De passantentarieven van 2018 en 2019 vindt u hier.

Ik heb een afspraak bij Oogziekenhuis Zonnestraal voor mijn kind, moet deze zich kunnen legitimeren?
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Waarom heb ik een verwijsbrief nodig?
Een verwijsbrief is een belangrijk document om zorg te krijgen bij Oogziekenhuis Zonnestraal, maar ook in alle andere ziekenhuizen. U bent als patiënt wettelijk verplicht (art. 14 van de Zorgverzekeringswet) om een geldige verwijsbrief te kunnen overhandigen. Dit is ook opgenomen in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Wanneer u bent doorverwezen door de huisarts, een medisch specialist of bedrijfsarts zorg er dan voor dat u uw verwijsbrief meeneemt. Tenzij u door uw huisarts via ZorgDomein bent verwezen, dan zijn wij al in het bezit van uw digitale verwijsbrief. U bent in dat geval in het bezit van een ZorgDomein-nummer. 

Indien u geen verwijsbrief heeft, kan uw consult bij onze specialist helaas niet doorgaan.

Lees meer over de verwijsbrief

Vragen over mijn rekening

Hoe komt mijn rekening tot stand?
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht per 1 januari 2012 te werken met het DBC (Diagnose Behandel Combinatie)  registratiesysteem.

Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere verrichtingen in een pakketje. Deze verrichten kunnen bijvoorbeeld zijn een gesprek met de arts, een onderzoek, of een operatie. Zo een pakketje heet een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het ziekenhuis stuurt een rekening voor het pakketje zorg (de DBC), en niet apart voor alleen het bezoek. Oogziekenhuis Zonnestraal heeft afspraken gemaakt met uw verzekeraar over wat iedere DBC kost.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Bekijk hier de animatiefilm van de NZa »

Hoe komt het dat ik meerdere rekeningen ontvang voor mijn behandeling?
Wanneer u voor langere tijd in behandeling bent voor de zelfde zorgvraag/diagnose ontstaan er meerdere DBC’s. Dat kan verklaren waarom u vaker een rekening ontvangt voor dezelfde zorgvraag.

Er staat een datum op mijn zorgnota waarop ik niet geweest ben, hoe kan dat?
Veel verzekeraars noteren de administratieve startdatum van uw DBC-subtraject. Deze datum hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de datum waarop u in onze kliniek bent geweest. Zorgverzekeraars zijn wel verplicht uw behandeldata te noteren op de zorgnota.

Waarom duurt het zo lang voordat ik de rekening van mijn behandeling krijg?
Niet alle behandelingen duren even lang, de een duurt langer dan de ander. Er is wettelijk vastgelegd hoe lang de looptijden zijn voor het afrekenen van behandelingen (DBC’s). Sinds 1 januari 2015 is de doorlooptijd van een maximaal 120 dagen. Na deze 120 dagen wordt er van alle verrichtingen die zijn gedaan een pakketje (DBC) gemaakt welke gefactureerd kan worden aan de verzekeraar.

Soms kan het zijn door administratieve afhandeling dat ondanks dat de DBC na 120 is afgrond deze nog niet in is gediend bij de zorgverzekeraar om administratieve redenen. Een ziekenhuis mag tot een jaar na het afronden van de behandeling de rekening indienen. 

Kan Oogziekenhuis Zonnestraal mij direct een rekening sturen van zorg die vergoed wordt uit mijn basispakket?
Over het algemeen heeft Oogziekenhuis Zonnestraal de afspraak dat ze de rekening digitaal indient bij uw zorgverzekeraar. In dit geval krijgt u inzicht in uw zorgnota via uw verzekeraar. Oogziekenhuis Zonnestraal heeft digitaal een rekening verstuurd met alle informatie, dus u kunt alle informatie inzien via de nota die u van uw zorgverzekeraar ontvangt.

Hoe het kan dat ik in 2016 in het ziekenhuis ben geweest, maar een rekening heb ontvangen voor het eigen risico van 2015?
De NZa geeft op deze informatiekaart antwoord.

Contant betalen op de locaties van Oogziekenhuis Zonnestraal niet meer mogelijk.
De behandelingen van Oogziekenhuis Zonnestraal worden voor wat betreft verzekerde zorg betaald door uw zorgverzekeraar volgens de basisverzekering en uw eventuele aanvullende polisvoorwaarden. Voor de onverzekerde zorg, dus zorg die niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, kunt u per 1 mei 2017 niet meer contant betalen. Dit in verband met veiligheidsaspecten. U kunt wel bij ons pinnen en is het in sommige gevallen mogelijk om te vragen naar een factuur. 

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze uitleg nog vragen? Bel met het landelijk telefoonnummer 088 877 77 77 en laat hier een terugbelverzoek achter voor de afdeling zorgadministratie. Deze afdeling neemt naar aanleiding van dit verzoek zo snel mogelijk contact met u op.

Prijzen laseren & lenzen 2019 (niet bij staar)

In onderstaande tabel kunt u een overzicht vinden van de prijzen voor ooglaseren en lenzen (niet voor staarpatiënten). 

Vooronderzoek 

 1 oog 

  2 ogen

Quickscan

 Kosteloos 

 Kosteloos 

Uitgebreid vooronderzoek

 € 100

 € 100

Laserbehandelingen

Lasek/PRK

 € 899

 € 1.798

Trans PRK

 € 1.349

 € 2.698

Femto Lasik

 € 1.599

 € 3.198

Custom Lasek/PRK

 € 1.625

 € 3.250

  Custom Lasik   € 1.925   € 3.850

Brilvervangende lensimplantaties

Artisan

 € 2.450

 € 4.900

Artisan Toric 

 € 2.750

 € 5.500

Artiflex

 € 2.450

 € 4.900

Artiflex Toric

 € 3.000

 € 6.000

ICL

 € 2.750

 € 5.500

ICL Toric

 € 3.000

 € 6.000

Refractieve lenswissel

Monofocaal

 € 2.450

 € 4.900

Torisch

 € 2.750

 € 5.500

Multifocaal

 € 2.750

 € 5.500

Multifocaal Torisch

 € 3.000

 € 6.000

Additionele lenzen na Refractieve lenswissel

Sulcoflex

 € 2.450

 € 4.900

Sulcoflex Toric

 € 2.750

 € 5.500

Sulcoflex Multifocaal 

 € 2.750

 € 5.500

Sulcoflex Multifocaal Toric 

 € 3.000

 € 6.000

Nacorrecties & Second opinions

Laserbehandeling na lensimplantatie of –wissel bij Oogziekenhuis Zonnestraal 

 € 250

 € 500

Laserbehandeling twee jaar na voorgaande laserbehandeling bij Oogziekenhuis Zonnestraal

 € 250

 € 500

Second opinion zonder eerdere (laser)behandeling

  € 100

  € 100

Second opinion met eerdere (laser)behandeling

 € 350

 € 350

 • Uitgebreid vooronderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde meetapparatuur op de markt.
 • De meest geavanceerde laserapparatuur en lensimplantaten op de markt.
 • Behandeling door ervaren en BIG-geregistreerde oogartsen en optometristen die werken volgens de richtlijnen van het NGRC (Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie).
 • Behandeling in een gecertificeerd operatiecentrum dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne en steriliteit.
 • Uitgebreide nazorg in de vorm van controles en garantie op de behandeling gedurende 2 jaar.
 • Eventuele nabehandeling binnen 2 jaar.
 • 24/7 bereikbaarheid van onze oogartsen na een behandeling.

Oogziekenhuis Zonnestraal biedt u de mogelijkheid om uw refractieve behandeling zonder rente te betalen in maandelijkse termijnen. Een aanvraag hiertoe kan worden ingediend bij onze financiële administratie. In een gesprek met u zal vervolgens worden beoordeeld of uw aanvraag goedgekeurd wordt. Bij een positieve beoordeling worden de voorwaarden in overleg met u vastgesteld.

Ooglaseren met extra korting van uw zorgverzekeraar

Oogziekenhuis Zonnestraal biedt in samenwerking met verschillende zorgverzekeraars kortingen aan voor laserbehandelingen en brilvervangende lensimplantaties. Deze zijn van toepassing voor verzekerden die geen recht hebben op vergoeding van deze behandelingen uit de basisverzekering*. Informeer bij uw zorgverzekeraar voor meer informatie en lees hier meer over de kortingen van deze zorgverzekeraars.         

 • Avero
 • CZ
 • Interpolis
 • Nationale Nederlanden
 • Ohra
 • OZF
 • ProLife
 • PZP (Politie Zorg Polis)
 • Zilveren Kruis (met aanvullende verzekering)
 • Zorg en Zekerheid

* Vraag uw specialist tijdens uw uitgebreide vooronderzoek of u voldoet aan de medische voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Prijzen ooglidcorrecties

Een correctie van de bovenoogleden wordt alleen vanuit de basisverzekering vergoed wanneer er sprake is van een aangeboren afwijking of chronische aandoening (na verwijzing van huisarts/ medisch specialist), een ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of bij verlamming van het ooglid. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om erachter te komen of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Voor meer informatie kunt u ook onze medewerkers telefonisch bereiken op 088 877 77 77.

Prijsoverzicht ooglidchirurgie 2019

Tarieven 2019

1 oog

2 ogen

Ooglidcorrectie boven (blepharoplastiek)   

 € 950   

 € 1250

Ooglidcorrectie boven (blepharoplastiek en ptosiscorrectie) 

 € 1450

 € 2125

Ooglidcorrectie boven en een browlift / browptosis

 € 1450

 € 2125

ooglidcorrectie boven en een browpexy (browfixatie)

 € 1450

 € 2125

Browlift / browptosis

 € 950

€ 1250

Ptosis

 € 1150

 € 1450

Ooglidcorrectie onder (blepharoplastiek)

 € 950

 € 1250
ooglidcorrectie boven en onderleden (blepharoplastiek) nvt € 2125
ooglidcorrectie boven en onderleden (blepharoplastiek en ptosis) nvt  € 2150
Narcosetoeslag* € 300 € 300

* De narcosetoeslag is ook voor staaroperaties van toepassing (mits de patiënt voor algehele narcose kiest).

Passantentarieven

Dit zijn tarieven die Oogziekenhuis Zonnestraal in rekening brengt voor patiënten die geen zorgverzekering hebben, in het buitenland verzekerd zijn of een behandeling willen die door de zorgverzekeraar niet gecontracteerd is. U kunt deze passantentarievenlijst ook gebruiken om een indicatie te krijgen van het tarief van uw behandeling. Het uiteindelijke tarief is afhankelijk van wat uw verzekeraar en Oogziekenhuis Zonnestraal met elkaar afgesproken hebben, maar dit zal nooit hoger zijn dan de passantentarieven. Indien uw verzekeraar bij hoge uitzondering voor een bepaalde behandeling geen afspraak met Oogziekenhuis Zonnestraal heeft, zal deze behandeling niet worden vergoed. De passantentarieven vindt u hier.

Prijzen Premium Lenzen bij staar

De prijs van een premium lens varieert tussen € 725,- en € 1.599,- per lens, afhankelijk van het gekozen type premium lens. 

Informeer bij uw oogarts of cliëntadviseur voor de actuele prijzen en mogelijkheden. 

Prijslijst Premium Lenzen (2019)

Prijzen CBR-keuring

Heeft u een CBR-keuring nodig voor het behoud van uw rijbewijs? Dat kan bij Oogziekenhuis Zonnestraal. Maakt u een afspraak op één van onze vestigingen en laat uw ogen testen conform de CBR-richlijnen. 

De prijs van de CBR-keuring bedraagt € 80,00 (inclusief BTW) en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

naar boven