Drs. W.M.M. Huige

Studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1972-1979). Is via Memisa uitgezonden geweest naar Ghana waar hij werkzaam was als algemeen arts. Daar heeft hij een studie verricht onder de lokale bevolking naar chloroquine resistentie. De specialisatie tot oogarts volbracht hij in Oogziekenhuis Rotterdam (1993). Na zijn opleiding is hij vanaf 1994 verbonden aan de Ziekenhuis Groep Twente, locatie Almelo. Sinds 2012 als oogarts verbonden aan Oogziekenhuis Zonnestraal.

Lidmaatschappen

  • Nederlands Oogheelkundig Genootschap
  • Nederlandse Glaucoom Groep
  • Donders Gezelschap

Publicaties

  • A study on chloroquine resistance in a rural population in Ghana, Tropical and Geografical Medicine 1988
  • Early warning symptoms of subarachnoideal bleeding caused by aneurysms of the posterior communicating artery. Documenta Ophthalmologica 1988
  • Unuasual deposits in the superficial corneal stroma following combined use of topical corticosteroid and beta-blocking medication. Documenta Ophtalmologica 1991
naar boven