Dr. N.G. de Koning-Tahzib

Gespecialiseerd in Cornea, Keratoconus, Cataract.

Dr. N.G. de Koning-Tahzib rondde haar opleiding Geneeskunde aan de Universiteit in Utrecht af in 2000. De specialistie tot oogarts volbracht zij in het UMC Maastricht (2007). Hiervoor deed zij onder andere onderzoek aan de University of Texas Health Science Center San Antonio, Texas. Eveneens in het UMC Maastricht volgde dr. de Koning een fellowship Hoornvlies en voorsegment en deed zij promotieonderzoek.

Na haar opleiding werkte Dr. N.G. de Koning-Tahzib achteenvolgens in het Meander Medisch Centrum te Baarn en Amersfoort. Vervolgens werkte zij van 2009-2013 in het UMC Utrecht (staflid; subspecialisme: cornea; opleiding cataractchirurgie voor AIOS oogheelkunde)
Sedert maart 2013 is zij verbonden aan Oogziekenhuis Zonnestraal in Amersfoort.

Lidmaatschappen

  • NOG
  • Cornea Werkgroep Kok-van Alphen (NOG)
  • ESCRS

Publicaties

- 2008, Eigen promotie (Universiteit Maastricht); “Visual outcome and patient satisfaction after corneal and refractive surgery”
- 2010 - heden, Copromotorschap (Universiteit Utrecht); Onderzoek naar corneal crosslinking bij keratoconus.

naar boven