Patiëntenverenigingen

Hoornvlies patiëntenvereniging

Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV)
De Hoornvlies Patiënten Vereniging is een vereniging van patiënten voor patiënten. Heeft u hoornvliesproblemen of hebben mensen in uw omgeving problemen met hun hoornvlies, kijk dan op deze site. 

www.oogvooru.nl

Oogvereniging

Oogvereniging
De Oogvereniging:

  • Is de patiënten- en belangenorganisatie op het gebied van (leven met) oogaandoeningen.
  • Houdt u op de hoogte van informatie middels een digitale nieuwsbrief en het magazine Oog. 
  • Biedt een platform waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie kunnen krijgen. In het hele land worden (voorlichtings)bijeenkomsten georganiseerd. 
  • Komt op voor de belangen van de leden en alle andere Nederlanders die een oogaandoening hebben als het gaat om goede oogzorg en het leven met een oogaandoening.

De Oogvereniging is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Glaucoomvereniging, Viziris, DoofBlindenNetwerk, FOVIG, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers en Retina Nederland.

http://www.oogvereniging.nl/

Macula vereniging

Macula vereniging
De Macula vereniging is een patiëntenvereniging die zich inzet voor de belangenbehartiging van de groeiende groep van mensen met Macula. Veel mensen met Macula en hun omgeving hebben behoefte aan specifieke informatie. Ook is er behoefte aan contact met lotgenoten. Via het netwerk van de vereniging kunt u met elkaar ervaringen uitwisselen en aan (medische) informatie komen.

www.maculavereniging.nl

Stichting Melanoom

Stichting Melanoom
De Stichting Melanoom is landelijk werkzaam voor mensen met melanoom, oogmelanoom en andere vormen van huidkanker. De stichting geeft voorlichting en informatie, mogelijkheid tot lotgenotencontact en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

http://www.melanoom.nfk.nl/

Vragen aan de oogarts

Verschillende oogpatiëntenorganisaties hebben gezamenlijk een website ontwikkeld waarop tips en voorbeeldvragen over verschillende oogaandoeningen terug zijn te vinden. In voorbereiding op een gesprek met optometrist of oogarts kan de patiënt deze vragen doornemen en gaat zo goed voorbereid het gesprek in.

Kijk voor meer informatie op www.vragenaandeoogarts.nl.

Vragen aan de oogarts
naar boven