Zorgvuldig & veilig omgaan met patiëntgegevens

03 juli 2017

Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens is momenteel een actueel onderwerp.

Steeds meer bedrijven binnen de zorg werken met versleutelde e-mails om zo op een veilige manier om te gaan met (patiënt)gegevens. Bij NL Healthcare Clinics (Medinova, Orthopedium, Nedspine, Oogziekenhuis Zonnestraal en Dermicis) wordt er veel gewerkt met privacygevoelige informatie. Het is belangrijk te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Wanneer onze medewerkers privacygevoelige informatie versturen, doen ze dit beveiligd via de e-mail. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de tool ZIVVER in Outlook. Op deze manier zorgen wij er voor dat de privacy van onze patiënten altijd gewaarborgd blijft.

Afbeelding zivver
naar boven