Project Nightingale wint DICA kwaliteitsprijs

27 juni 2018

Afgelopen donderdag sleepten MediQuest en NL Healthcare Clinics tijdens het DICA congres de DICA kwaliteitsprijs in de wacht! Het onderzoek ‘project Nightingale’ van de Chief Data Scientist Daniel Kapitan kreeg de meeste publieksstemmen en werd daarmee uitgeroepen tot winnaar.

Project Nightingale
Sinds 2014 werkt Daniel Kapitan, samen met collega-onderzoekers vanuit NL Healthcare Clinics aan project Nightingale. Nightingale kan, voorafgaand aan een operatie, met machine learning-technieken patiënten identificeren die een verhoogd risico hebben op een minder goede uitkomst van een niet-spoedeisende operatie. Dit inzicht laat specialist en patiënt al vroeg in het behandeltraject keuzes maken voor een betere kwaliteit van leven.

Positieve uitkomsten in Oogziekenhuis Zonnestraal
Daniel Kapitan gaf tijdens het DICA congres een sessie over Nightingale en een pitch voor de kwaliteitsprijs. Hierin liet hij zien wat Nightingale voor staarpatiënten betekent binnen Oogziekenhuis Zonnestraal (NLHCC), waar het concept is toegepast voor ruim 5.000 staaroperaties in de periode juli 2015 t/m augustus 2017. Daarbij heeft 81% van de patiënten drie maanden na de staaroperatie een positieve uitkomst met een best gecorrigeerde visus van 0.8 of hoger en een PROMs-totaalscore van 15 of lager. De groep patiënten die geen optimaal resultaat haalden, dat wil zeggen de overige 19%, is nader geanalyseerd. Met behulp van een algoritme kan 50% van deze hoog-risicopatiënten voorafgaand aan de operatie worden geïdentificeerd, en daarmee kan bijvoorbeeld aanvullende diagnostiek of een alternatieve behandeling met de patiënt worden besproken.

Waardegedreven zorg
Het winnen van de prijs is een mooie bekroning van jarenlang onderzoek naar een methode die bijdraagt aan waardegedreven zorg. Het prijzengeld van 2.500 euro wordt ingezet om de methode toe te passen op meer niet-spoedeisende behandelingen, andere zorggebieden zoals bewegingszorg en borstkankerzorg en in de eerstelijnszorg. Verschillende bestaande partners en klanten van MediQuest, zoals Zilveren Kruis en KNGF, hebben aangegeven samen met MediQuest deze methode verder te willen ontwikkelen en de informatie te gebruiken voor waardegerichte zorg, zorgverkoop en -inkoop.

Dica 2

Foto: www.dicacongres.nl, Fotograaf: Marcel Bonte

naar boven