Even voorstellen: Oogarts Drs. S. Coppens (Locatie Haarlem)

07 augustus 2017

“Het oog is één van de meest interessante en complexe delen van het menselijk lichaam,” vindt drs. Coppens. “Als het zicht minder wordt, heeft dat veel invloed op de kwaliteit van leven. In het algemeen kunnen we dat met een kleine ingreep aanzienlijk verbeteren. Elke oogoperatie blijft maatwerk, immers elke patiënt en elke oogaandoening is anders. In Oogziekenhuis Zonnestraal weten we dat als geen ander. Wij werken er naar om iedere patiënt een behandeling op maat te geven en daarmee het hoogst haalbare resultaat te bereiken.”

Drs. Coppens is een buitengewoon gedreven specialist die in juni 2017 op de locatie Haarlem is aangetreden met één grote ambitie: samen met de collega’s van Oogziekenhuis Zonnestraal zijn vakgebied op het allerhoogste niveau te beoefenen. Vraag aan drs. Coppens naar het mooiste aspect van zijn specialisatie en zijn antwoord luidt: “De hoogwaardige en zich steeds zich verder ontwikkelende technieken waardoor wij in heel veel gevallen middels een relatief kleine ingreep in staat zijn onze patienten weer te kunnen laten genieten van goed zicht. Patiënten zijn na afloop vaak erg dankbaar en dat geeft ook mij veel voldoening. Daarnaast ben je als oogarts betrokken bij het hele traject van diagnose tot en met de behandeling van de oogaandoening. Ook dat vind ik een prettig aspect van mijn specialisatie.”

Zijn interesse in het functioneren van het menselijk lichaam alsmede een groot gevoel voor verantwoordelijkheid deden drs. Coppens na zijn gymnasiumopleiding in Hilversum besluiten om een artsenstudie te volgen. Tijdens zijn opleiding algemene geneeskunde bij de Universiteit in Utrecht raakte hij gefascineerd door de technische aspecten van oogheelkunde, wat uiteindelijk resulteerde in een specialisatie tot oogarts in het VUmc in Amsterdam. Drs. Coppens heeft in korte tijd al naam weten te maken als een zeer kundige specialist.

In Oogziekenhuis Zonnestraal gaat drs. Coppens zich onder andere toeleggen op aandoeningen aan het hoornvlies zoals bijvoorbeeld Fuchs’ endotheel dystrofie, een aandoening die het zicht minder scherp maakt. Maar er zijn meerdere hoornvliesaandoeningen. Hoornvlies dat door beschadiging (bijvoorbeeld vuurwerk of een scherp voorwerp) ziekte of ouderdom blijvend troebel is geworden, kan niet zomaar worden hersteld. Soms kan alleen een hoornvlies, afkomstig van een donor, uitkomst bieden. Bij een transplantatie wordt het oude hoornvlies verwijderd en het nieuwe (donor)hoornvlies geplaatst en vastgehecht. Drs. Coppens: “Volgens de klassieke methode wordt doorgaans het gehele hoornvlies vervangen maar tegenwoordig wordt ook vaak gekozen voor een gedeeltelijke transplantatie waarbij alleen het zieke laagje wordt weggehaald en vervangen. Deze operatie is voor de patiënt minder ingrijpend en heeft minder hersteltijd nodig. Ook is er een beduidend kleinere kans dat het nieuwe hoornvlies wordt afgestoten.”

Drs. Coppens behandelt ook patiënten die lijden aan staar. “Staar is een veel voorkomende oogaandoening. Doordat de ooglens troebel wordt, neemt de scherpte van het zicht steeds verder af. Soms is staar een aangeboren afwijking, maar in de meeste gevallen ontstaat het op latere leeftijd. Gelukkig kunnen we patiënten met staar heel goed helpen middels een staaroperatie. Hoewel dit een van de meest uitgevoerde operaties in Nederland is, blijft ook deze operatie maatwerk. Deze ingreep is van korte duur en patiënten ondervinden meestal weinig hinder."

In Oogziekenhuis Zonnestraal ondergaan jaarlijks ca. 10.000 patiënten een staaroperatie. Drs. Coppens: ”Oogziekenhuis Zonnestraal biedt een uitstekende kwaliteit van zorg. Aandacht voor de patiënt, kennis van de nieuwste - technische - ontwikkelingen en een team van gedreven specialisten die ´oog´ hebben voor u en uw oogaandoening, dát is waarin Oogziekenhuis Zonnestraal zich onderscheidt.”

naar boven