Even voorstellen: Oogarts Drs. S. Coppens (Locatie Haarlem)

07 augustus 2017

Het oog is één van de interessantste delen van het menselijk lichaam, vindt drs. Stefan Coppens. ,,Met een kleine ingreep kunnen we patiënten vaak weer heel gelukkig maken. Toch: elke oogoperatie blijft precisiemaatwerk. In Oogziekenhuis Zonnestraal gaan we voor het beste resultaat.”

Drs. Stefan Coppens is de jongste oogarts binnen het team van Oogziekenhuis Zonnestraal. Een buitengewoon gedreven specialist die in juni 2017 op de locatie Haarlem is aangetreden met één grote ambitie: samen met de collega’s van Oogziekenhuis Zonnestraal zijn vakgebied op het allerhoogste niveau beoefenen. Vraag drs. Coppens naar het mooiste aspect van zijn specialisatie en zijn antwoord luidt: de hoogwaardige techniek. Zijn voorliefde voor het specialistische handwerk alsmede een groot gevoel voor verantwoordelijkheid deden hem na zijn schooltijd in Hilversum aanvankelijk aansturen op een opleiding als piloot. Die liet hij echter definitief varen toen hij tijdens een talenstudie in het buitenland het (medische) licht zag en besloot het mooie pad van arts te gaan volgen. Na zijn opleiding algemene geneeskunde in Utrecht specialiseerde hij zich aan het VUmc in Amsterdam tot oogarts. Over het waarom: ,,Met een relatief kleine ingreep kunnen we in de poliklinische oogheelkunde vaak al heel veel goeds betekenen. Dat geeft voldoening.” Als eerste geneesheer binnen zijn familie heeft drs. Coppens in korte tijd al zijn naam weten te vestigen als een kundig specialist die in elke operatie standaard een uitdaging van formaat ziet. ,,Ik ga altijd voor het best mogelijke resultaat.”

In Oogziekenhuis Zonnestraal gaat drs. Coppens zich toeleggen op aandoeningen aan het hoornvlies zoals bijvoorbeeld Fuchs’ endotheel dystrofie dat ervoor zorgt dat het zicht minder scherp wordt. Het - slechts halve mm dunne - hoornvlies is een uiterst kwetsbaar deel van het oog. Een beschadiging, bijvoorbeeld door vuurwerk of een scherp voorwerp, kan nare gevolgen hebben voor het oog en daarmee voor de helderheid van het zicht. Hoornvlies dat door beschadiging, ziekte of ouderdom blijvend troebel is geworden, kan niet zomaar worden hersteld. Soms kan alleen een hoornvlies, afkomstig van een donor, uitkomst bieden. Tijdens de operatie wordt het oude hoornvlies verwijderd en het nieuwe hoornvlies geplaatst en vastgehecht. Drs. Coppens: ,,Volgens de klassieke methode wordt doorgaans het hele hoornvlies vervangen, maar tegenwoordig wordt ook vaak gekozen voor een gedeeltelijke transplantatie waarbij alleen het zieke laagje wordt weggehaald en vervangen. Deze operatie is voor de patiënt minder ingrijpend met een sneller herstel. Ook is de kans dat het nieuwe hoornvlies af wordt gestoten beduidend kleiner.”

Drs. Coppens behandelt ook patiënten die lijden aan staar. Staar is een veelvoorkomende oogaandoening. Doordat de ooglens troebel wordt, neemt de scherpte van het zicht steeds verder af. ,,Soms is staar een aangeboren afwijking, maar in de meeste gevallen ontstaat het op latere leeftijd. Gelukkig kunnen we deze patiënten goed helpen middels een staaroperatie. Hoewel een van de meest uitgevoerde operaties in Nederland blijft ook dit absoluut maatwerk. Elke patiënt is immers anders. Daarom bekijken we altijd met welke operatietechniek het best mogelijke resultaat haalbaar is. Patiënten ondervinden meestal weinig hinder. De spraakzame patiënte die ik bij mijn allereerste zelfstandige staaroperatie heb behandeld, meldde achteraf een zeer gezellige middag te hebben gehad en uit te zien naar een eventuele operatie aan haar andere oog. Zo kan het gaan.”

In Oogziekenhuis Zonnestraal ondergaan jaarlijks ca. 10.000 patiënten een staaroperatie. Drs. Coppens: ,,Oogziekenhuis Zonnestraal biedt een goede kwaliteit van zorg. Aandacht voor de patiënt, kennis van de nieuwste ontwikkelingen en concentratie: dát is waarin Oogziekenhuis Zonnestraal zich onderscheidt.”

naar boven