Behandeltraject

Afspraak maken

Er zijn verschillende manieren om een afspraak te maken bij Oogziekenhuis Zonnestraal:

 • Website
  Klik hier om een afspraak te maken. Wij nemen na het ontvangen van uw aanvraag binnen 2 werkdagen contact met u op voor een afspraak.
 • Bellen
  U kunt ons bellen op 088 877 77 77, we maken dan direct een afspraak met u.
 • Huisarts
  U kunt u huisarts vragen een afspraak aan te vragen in Zorgdomein, het digitale verwijsplatform voor huisartsen.
 • Optiek
  Als uw optiek een optometrist in dienst heeft met een AGB-code, kan de optiek u verwijzen naar Oogziekenhuis Zonnestraal.

Wat heeft u nodig om een eerste afspraak te maken?
Bij het maken van een afspraak vragen we om een aantal gegevens:

 • Uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer
 • Uw oogklacht
 • Uw verwijsbrief (Bij alle afspraken heeft u een verwijsbrief nodig, anders kan het consult met onze specialist helaas niet doorgaan. Voor een afspraak bij Laseren & Lenzen en voor een CBR-keuring is geen verwijsbrief nodig)

Uw verwijsbrief is belangrijk
De overheid wil voorkomen dat mensen onnodig gebruik maken van medisch specialistische zorg en heeft bepaald dat een behandeling alleen kan plaatsvinden als u een verwijzing heeft van een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Heeft u geen geldige verwijzing, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling niet. Wij kunnen daarom alleen een afspraak voor u plannen als u in het bezit bent van een geldige verwijzing. Indien u geen verwijsbrief bij u heeft, kan het consult bij onze specialist niet plaatsvinden. U kunt dan een nieuwe afspraak maken zodra u uw verwijsbrief heeft. Lees hier meer informatie over uw verwijzing.

Eerste afspraak

Uw eerste afspraak bij Oogziekenhuis Zonnestraal zal bestaan uit een consult bij de oogarts, optometrist of orthoptist.  Deze eerste afspraak is belangrijk om vast te stellen wat uw klachten precies zijn en de diagnose te bepalen.  Dit wordt vastgesteld aan de hand van enkele oogonderzoeken.

Het onderzoek begint met een gesprek waarbij wij u vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en de oogklachten, dit heet een anamnese.  Aan de hand van deze informatie worden uw ogen onderzocht door de oogarts of optometrist. Het gaat hier bijvoorbeeld om metingen van de gezichtsscherpte, onderzoek naar de samenwerking van de ogen of een oogdrukmeting. Daarnaast worden, indien daar in uw situatie aanleiding voor is, bepaalde functieonderzoeken uitgevoerd zoals bijvoorbeeld een netvliesfotografie of een gezichtsveldonderzoek. De resultaten worden met u besproken en daarnaast wordt beoordeeld of nader onderzoek noodzakelijk is of dat er een behandeltraject moet worden gestart.

Het is mogelijk dat uw ogen tijdens het consult gedruppeld worden. Deze druppels maken uw pupil wijder en hierdoor wordt het zicht gedurende 3 tot 4 uur wazig. Wij raden u aan met begeleiding naar Oogziekenhuis Zonnestraal te komen en niet zelf terug te rijden. Daarnaast is het verstandig een zonnebril mee te nemen, dit vergemakkelijkt het kijken.

Om u goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk om de volgende gegevens mee te nemen:

 • Verwijsbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (let op: de legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar)
 • Uw zorgverzekeringspasje
 • Vragenlijst die u van ons heeft ontvangen bij uw afspraakbevestiging
 • Actueel medicijnoverzicht, niet ouder dan 3 maanden (indien van toepassing)
 • Eventueel uw dossier met oogheelkundige gegevens uit een eerder ziekenhuis

De behandeling

Iedere aandoening heeft zijn eigen behandeltraject. Een traject wat samen met uw oogarts, optometrist of orthoptist zorgvuldig met u wordt besproken en afgestemd zodat u precies weet wat u te wachten staat.

Ziekenhuisbacterie MRSA
Wanneer u wordt ingepland voor een operatie, is het belangrijk dat u aangeeft wanneer er sprake is van een van de volgende situaties; u bent in de afgelopen 8 weken in een buitenlands ziekenhuis opgenomen voor een periode langer dan 24 uur of heeft een behandeling met een infuus in het buitenland ondergaan. U bent woonachtig of verblijft tijdelijk in een verzorgings- of verpleegtehuis waar de aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie MRSA is vastgesteld.

O.O.G.
In onze O.O.G. (Online Oogziekenhuis Zonnestraal Gids) vindt u uitgebreide informatie en een toelichting op uw aandoening, de symptomen en uw behandeling.

Mocht u toch nog niet vinden wat u aan informatie nodig heeft, dan kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 088 877 77 77.

Na de behandeling

Het is belangrijk dat u na uw behandeling de juiste informatie heeft zodat ook de periode na de behandeling goed verloopt. Dit vertelt onze specialist u in het oogziekenhuis is ook terug te vinden in de patiëntenfolder die u meekrijgt na uw diagnose en het vaststellen van het behandelplan. Deze website heeft voor u ook de benodigde toelichting, zie onze O.O.G.

Druppelinstructie

Zo druppelt u zelf uw ogen
Het kan voorkomen dat u na een bezoek aan de oogarts een recept voor oogdruppels krijgt. Deze oogdruppels zijn onder andere bedoeld om infecties en ontstekingen te voorkomen. Het is belangrijk op de juiste manier uw ogen te druppelen. In het begin kan dit wat lastig zijn. Om u hierbij te helpen geven wij u een oogdruppelinstructie. Kijk ook eens op onze pagina Oogdruppelinstructie voor een handige video en meer informatie. 

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af.
 • Ga rechtop zitten.
 • Neem het flesje druppels in de hand, alsof u een pen vasthoudt. Steun met uw hand op uw voorhoofd, neusbrug of slaap.
 • Buig uw hoofd achterover en kijk met beide ogen naar boven. Kunt u uw hoofd niet goed achterover buigen, dan kunt u het beste liggend druppelen.
 • Trek uw onderooglid met de wijsvinger van uw andere hand voorzichtig naar beneden, zodat een ‘gootje’ ontstaat.
 • Knijp voorzichtig in het rubber dopje of flesje en laat één druppel midden in het ‘gootje’ vallen. 
 • Sluit uw ogen maar knijp ze niet dicht. Is de druppel naast uw oog gevallen, probeer het dan nogmaals. 
 • Was tenslotte uw handen met water en zeep en droog ze goed af. 

Belangrijke punten

 • Lees voordat u (nieuwe) oogdruppels gaat gebruiken, altijd goed de bijsluiter of laat deze voorlezen. In de bijsluiter vindt u informatie over het gebruik van de oogdruppels, over eventuele bijwerkingen, over het bewaren van de druppels, en over het tijdstip dat u het beste kunt druppelen. 
 • Volg het voorschrift van de oogarts. Indien u vaker dan één keer per dag moet druppelen, verdeel de druppeltijden dan zoveel mogelijk over de hele dag (van opstaan tot slapen gaan).
 • Het is het beste om 1 oogdruppel per oog te druppelen. Oefen de eerste keer op  een tissue om te zien hoe hard u in het flesje moet knijpen voor 1 druppel. Dit verschilt per flesje.
 • Het is normaal dat u na het druppelen eventjes wazig ziet.
 • Wij adviseren u uw traanbuis na het druppelen tenminste 1 minuut zachtjes dicht te drukken. Dit vermindert de kans op eventuele bijwerkingen en een vieze smaak na het druppelen.
 • Als u meerdere soorten oogdruppels gebruikt, wacht dan bij voorkeur 5 minuten tussen de verschillende druppels (tellend vanaf het moment van druppelen). Als u zowel oogdruppels als oogzalf gebruikt, doe dan eerst de druppels in uw oog en na 5 minuten de oogzalf. 
 • Bewaar het flesje met druppels in de koelkast. Wanneer de vloeistof koud is, voelt u beter of de druppel in uw oog is gevallen of er naast. 
 • Oogdruppels zijn na opening beperkt houdbaar, meestal maar 1 maand na openen. Noteer daarom de openingsdatum op het flesje.
 • Mocht u met het flesje per ongeluk uw oog, oogleden of wimpers raken, maak het flesje dan schoon met een tissue.
 • Krijgt u na het druppelen last van een rood of jeukend oog, neem dan contact op met uw oogarts.

Heeft u na deze tips toch nog moeite met oogdruppelen? Vraag dan om advies bij uw optometrist, oogarts of apotheek. Om het druppelen te vergemakkelijken, zijn er verschillende oogdruppelhulpmiddelen op de markt die verkrijgbaar zijn via de apotheek.

Druppelinstructie

Oogzalf toedienen

Zo brengt u zelf oogzalf aan in uw ogen

Het kan voorkomen dat u na een bezoek aan de oogarts een recept voor oogzalf krijgt. Deze middelen zijn onder andere bedoeld om infecties en ontstekingen te voorkomen.
Het is belangrijk om de zalf op de juiste manier aan te brengen op uw oog. In het begin kan dit wat lastig zijn. Om u hierbij te helpen geven wij u een instructie.

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af.
 • Ga rechtop zitten.
 • Neem de tube in de hand, alsof u een pen vasthoudt. Steun met uw hand op uw voorhoofd, neusbrug of slaap.
 • Buig uw hoofd achterover en kijk met beide ogen naar boven. Kunt u uw hoofd niet goed achterover buigen, dan kunt u het beste liggend de zalf aanbrengen 
 • Trek uw onderooglid met de wijsvinger van uw andere hand voorzichtig naar beneden, zodat een ‘gootje’ ontstaat.
 • Knijp voorzichtig in de tube en breng een halve tot een hele centimeter midden in het ‘gootje’ aan.
 • Hou het onderste ooglid naar beneden gedurende een halve minuut, tot het moment dat de zalf vloeibaar geworden is.
 • Nu kunt u voorzichtig uw oog sluiten. Hierdoor verspreidt de zalf zich over het gehele oppervlak van het oog.
 • Overtollige zalf kunt u wegnemen met behulp van een tissue of gaasverband
 • Was tenslotte uw handen met water en zeep en droog ze goed af.

Extra ondersteuning

Wanneer u graag extra ondersteuning kunt gebruiken tijdens uw afspraak en/of behandeling, zijn wij graag tot uw dienst. 

Begeleiding meenemen tijdens uw afspraak of behandeling
Omdat u aan uw ogen behandeld wordt, raden wij altijd aan iemand mee te nemen naar Oogziekenhuis Zonnestraal. Wanneer u dit niet kunt regelen, maar u liever niet alleen komt voor uw bezoek, is het mogelijk om via Jeeves, hiervoor extra hulp aan te vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld iemand regelen die met u meegaat tijdens het gesprek met de oogarts of optometrist. Jeeves biedt verschillende mogelijkheden voor deze Senior Service zoals o.a. een thuisbreng service. Klik hier voor meer informatie. Op de website http://www.jeeves.nl/ kunt u tevens meer lezen over de diensten die Jeeves biedt. De kosten van deze diensten zijn voor uw eigen rekening.

Tolk
Wij hechten er veel waarde aan dat u de informatie die wij verstrekken door u begrepen wordt en dat u de vragen die u heeft aan ons kan stellen. Wanneer u de Nederlandse taal niet machtig bent, raden wij u aan om een begeleider/tolk mee te nemen die u hierbij kunt helpen. Wanneer de voorlichting door een taalbarrière moeizaam verloopt, kunnen onze medewerkers een (telefonische) tolk voor u regelen tijdens uw bezoek.

Rolstoelen/ Rollator
Bij Oogziekenhuis Zonnestraal kunt u gebruik maken van een rolstoel of rollator. Al onze vestigingen hebben minstens 1 rolstoel en 2 rollators ter beschikking. 

Proefliggen
Wanneer met u besloten is dat u een operatie zal moeten ondergaan kan dit best spannend zijn. Wanneer u angstig bent, u twijfelt of u plat kan liggen of om andere (medische) reden graag wilt proef liggen vooraf aan de operatie, biedt Oogziekenhuis Zonnestraal deze mogelijkheid. Mocht u hiervan gebruik willen maken, geeft u dit dan aan bij uw behandelaar en wordt dan samen met u een geschikt moment gekozen.

Brilmeting

Het aanmeten van een bril wordt gedaan door een vakbekwaam opticien en-/of optometrist in de winkel. Oogziekenhuis Zonnestraal levert medisch specialistische (2e lijns) zorg en is dus niet de aangewezen zorgaanbieder voor het aanmeten van een bril. De metingen die wij doen, doen wij in het kader van onderzoek naar de gezondheid van uw ogen en leidt dan ook niet tot een nauwkeurig brilrecept.

Als u bij ons meetgegevens betreffende oogsterkte krijgt, zullen deze dus altijd nog geverifieerd/ nagemeten moeten worden door de leverancier van uw nieuwe bril. In geval van aanschaf van een bril op basis van onze gegevens zullen wij bij klachten dan ook geen aansprakelijkheid erkennen, tenzij anders op het meetverslag staat aangegeven.

Neem contact met ons op

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen over uw behandeltraject? Neem gerust contact met ons op via 088 877 77 77. Wij staan u graag te woord! 

naar boven