Kwaliteit & Patiëntveiligheid

Oogziekenhuis Zonnestraal behaald met 9 locaties het JCI-keurmerk!
Oogziekenhuis Zonnestraal heeft op 21 januari 2017 als eerste oogziekenhuis in Nederland het internationale keurmerk Joint Commission International (JCI) voor kwaliteit en patiëntveiligheid behaald. Het ziekenhuis heeft in één keer het Gold Seal of Approval van JCI toegekend gekregen en schaart zich hiermee in de rij van de meest toonaangevende zorgorganisaties in de wereld.

De Joint Commission International (JCI) is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Zij hanteert hierbij de strengste normen en anders dan bij andere kwaliteitskeurmerken draait het bij JCI vooral om de praktische zorg voor de patiënt. JCI beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar kijkt vooral naar wat er in de praktijk van terecht komt.

JCI vraagt zorgverleners om ‘continu te verbeteren’: ook na certificering blijft de zorgorganisatie werken aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. JCI zal deze verbetering blijven toetsen.

Oogziekenhuis Zonnestraal: in één keer het JCI keurmerk.
Wereldwijd haalt minder dan 5% van alle ziekenhuizen het JCI keurmerk in één keer. Voor Oogziekenhuis Zonnestraal is de directe toekenning van dit keurmerk dan ook een bevestiging dat de kwaliteit van de zorg van het allerhoogste niveau is.

Beoordeling van de zorg in de praktijk
Een team van JCI-auditoren bracht in de week van 16 tot en met 21 januari jl. bezoeken aan alle afdelingen op de negen locaties van Oogziekenhuis Zonnestraal. Voor het keurmerk is het ziekenhuis getoetst op 600 elementen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Typerend voor JCI is dat zij voor de kwaliteitsmetingen gebruik maakt van de ‘tracermethode’. De auditoren volgen tientallen patiënten en medewerkers vanaf het eerste contact aan de telefoon of balie tot en met operatie en nazorg.

Tijdens de audits is getoetst of Oogziekenhuis Zonnestraal aan de hoge JCI eisen van kwaliteit en patiëntveiligheid voldoet. Daarbij kwamen onder meer medicatieveiligheid, voorlichting aan patiënten, beperking van het risico van infecties en correcte identificatie van patiënten aan bod. Daarnaast zijn ook zaken als onderhoud van (medische) apparatuur, inrichting en beheer van de gebouwen en de kwalificaties van de zorgprofessionals beoordeeld. 

Het eerste oogziekenhuis met JCI certificaat 
Oogziekenhuis Zonnestraal is het eerste Nederlandse oogziekenhuis met het JCI keurmerk. Naast Oogziekenhuis Zonnestraal zijn in Nederland ook de academische ziekenhuizen AMC en UMC Utrecht, de algemene ziekenhuizen Maasstad en Isala en de zorginstelling Rivas in het bezit van het JCI certificaat.

Wij staan voor patiëntveiligheid & kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit staat bij Oogziekenhuis Zonnestraal hoog in het vaandel. We vinden het dus ook belangrijk om u hier goed over te informeren en hoe u zelf kunt bijdragen aan veiligheid.

Oogziekenhuis Zonnestraal heeft een afdeling Kwaliteit. De manager en de medewerkers van de afdeling Kwaliteit zijn samen met álle zorgmedewerkers verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid binnen Oogziekenhuis Zonnestraal.  Ze zorgen ze ervoor dat alle wet- en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid en bestaande en nieuwe afspraken in Oogziekenhuis Zonnestraal en haar locaties wordt geïmplementeerd.

Bij Oogziekenhuis Zonnestraal zijn alle handelingen die er worden verrichten, beschreven in protocollen en werkinstructies en vastgelegd in een kwaliteitssysteem. De medische handelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gegevens vanuit de vakgroep oogheelkunde. Van balie, op de polikliniek en operatiekamer op alle locaties werkt iedereen met vaste werkinstructies om continu dezelfde kwaliteit en zorg te leveren.

Het Veiligheid Management Systeem (VMS)  is enorm belangrijk voor ons kwaliteitsbeleid en draait volledig om veilig werken. Met het Veiligheid Management Systeem kunnen wij risico’s voor de patiënt beheersen en (onbedoelde) schade aan de patiënt verminderen en voorkomen.

Wat bedoelt Oogziekenhuis Zonnestraal met kwaliteit?
Kwaliteit blijft natuurlijk een breed begrip. Het gaat om de mate van tevredenheid en dat is vaak  heel persoonlijk. Bij Oogziekenhuis Zonnestraal leveren wij kwaliteit als wij voldaan hebben aan de verwachtingen van de patiënt.

Wat doen wij zichtbaar en concreet om uw veiligheid te garanderen?
Bij Oogziekenhuis Zonnestraal wordt gewerkt volgens een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Hierin staan alle maatregelen beschreven voor optimale patiëntveiligheid evenals veiligheid voor medewerkers en bezoekers.

U kunt deze maatregelen o.a. terugvinden in de volgende werkwijzen:

 • Aandacht voor medicatie; wij vragen altijd naar uw medicijngegevens.
 • Wij vragen u altijd een toestemmingsformulier in te vullen voor een behandeling, zodat wij zeker weten dat u alle informatie ontvangen, gelezen  en begrepen heeft.
 • Wij werken veel met oudere patiënten en vermijden het gebruik van opstapjes en trapjes in onze vestigingen.
 • Maatwerk; alle werkprocessen zijn vastgelegd in protocollen en werkinstructies die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek en gegevens van de vakgroep oogheelkunde.
 • Voor elke patiënt wordt er maatwerk geleverd.
 • Wij werken met een time-out procedure op de operatiekamer. Voordat de operatie begint is er een moment van rust en stellen de OK-medewerkers of de oogarts verschillende vragen aan de patiënt om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben en het goede oog opereren. Wie bent u? Wat is uw geboortedatum? Welk oog wordt er vandaag geopereerd? Deze vragen zijn in het proces al eerder aan de patiënt gesteld, maar dit wordt nogmaals gedaan om de veilige en correcte werkwijze te garanderen.
 • Wij registreren complicaties en infecties om er van te leren en te verbeteren.
 • Het is onze verantwoordelijkheid om risico's te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken.
 • Medewerkers worden gestimuleerd om (bijna) incidenten te melden. Deze meldingen vormen informatie om processen continu te verbeteren. Wij leren van een vergissing en nemen direct maatregelen om te voorkomen dat fouten nog eens gemaakt worden.
 • Wij kijken structureel naar incidenten en klachten. Er is een intern systeem waarmee klachten en incidenten worden gemeld, geanalyseerd en opgelost. 
 • Er worden zowel interne als externe audits (controles) uitgevoerd op onze werkprocessen.
 • Wij bewaken en beheren onze (medische) apparatuur streng door middel van periodiek onderhoud en validaties.
 • Wij hebben enkel professioneel opgeleid paramedisch personeel en BIG geregistreerde artsen in dienst.

 Bekijk hier onze 6 tips over hoe u mee kunt werken aan een veilig behandeling!

Een patiënt kan het dus melden als hij/zij vindt dat iets niet in orde is?
Absoluut. Oogziekenhuis Zonnestraal  vraagt patiënten om goed om zich heen te kijken en het aan te geven als iets niet klopt. Heeft iemand moeite met een trapje of treetje? Ziet u wel de brandblussers? Is de vluchtroute duidelijk? Is de omgeving schoon? En desinfecteren medewerkers hun handen voor ze u onderzoeken? Heel uiteenlopende zaken die te maken hebben met veiligheid. Van opmerkingen kunnen we leren, want wij denken  het goed te doen, maar  kunnen altijd blijven verbeteren.

Op welke manier worden veiligheid en kwaliteit gecontroleerd?
Dit wordt gedaan door interne en externe audits. Interne audits zijn controles door eigen medewerkers om te kijken of er volgens de geldende protocollen en werkinstructies gewerkt wordt. Externe audits worden uitgevoerd door een apotheker, een hygiënist en door medewerkers van  KIWA.  De medewerkers van KIWA controleren of wij voldoen aan alle wet-en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid en bepaalt of wij onze kwaliteitscertificaten mogen behouden.

Zo werken wij samen aan optimale veiligheid bij Oogziekenhuis Zonnestraal
De organisatie heeft de mogelijkheid om optimale veiligheid aantoonbaar te maken door middel van het NTA 8009 certificaat. Auditoren van de certificerende instantie KIWA hebben in 2015 een externe audit uitgevoerd. De audit is succesvol verlopen en KIWA heeft ons het certificaat behorend bij de veiligheidsnorm toegekend.

Tips van Oogziekenhuis Zonnestraal

Openbaarheid Calamiteiten NL Healthcare Clinics

Openbaarheid Calamiteiten NL Healthcare Clinics
naar boven