Kunstlenzen

Bij een sterke oogafwijking of in verband met uw leeftijd, kan een lensimplantatie een betere oplossing voor u zijn dan een ooglaserbehandeling. Er zijn verschillende soorten behandelingen en kunstlenzen. Na het vooronderzoek op één van de locaties van Oogziekenhuis Zonnestraal kunnen we dan ook goed bepalen welke behandeling en kunstlenzen het beste bij uw situatie passen en aansluiten bij uw wensen. Onze gespecialiseerde oogartsen van Oogziekenhuis Zonnestraal adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden op het gebied van brilvervangende kunstlenzen.

Behandelingen

De behandeling met lensimplantaties is globaal in te delen in een PIOL behandeling of een RLE-behandeling.

PIOL Behandeling
PIOL staat voor “Phake Intra Oculaire Lens”. Bij een PIOL behandeling wordt een voorzetlens in het oog en voor de eigen ooglens geplaatst. Uw eigen lens wordt dus niet verwijderd.

Er zijn twee typen PIOL behandelingen:

  1. Lenzen die in de voorste oogkamer geplaatst worden, bijvoorbeeld Artisan of Artiflex lenzen. De voorste oogkamer is de ruimte tussen het hoornvlies (cornea) en de iris; de kunstlens wordt voor de iris geplaatst.
  2. Lenzen die in de achterste oogkamer geplaatst worden, bijvoorbeeld de ICL (Intra-oculaire contactlens, Implantable contactlens).
    Dit is de ruimte tussen het regenboogvlies en de eigen ooglens. De kunstlens wordt tussen de iris en de natuurlijke lens geplaatst.

RLE behandeling
RLE staat voor 'Refractive Lens Exchange'. Bij een RLE-behandeling wordt een vervanglens geïmplanteerd, die uw natuurlijke lens dus wel vervangt. De kunstlenzen die bij deze behandeling worden gebruikt beschikken over unieke eigenschappen waarbij uw afhankelijkheid van een bril sterk vermindert.

Welke kunstlenzen zijn er en wat doen ze?

Er zijn verschillende kunstlenzen en welke voor u het meest geschikt zijn wordt uitgebreid onderzocht en met u besproken door uw specialist van Oogziekenhuis Zonnestraal.

Multifocale kunstlenzen
Met een multifocale kunstlens kunt u zonder bril of contactlenzen goed in de verte kijken en heeft u voor het dichtbij kijken veel minder vaak een leesbril nodig. Een bijkomend voordeel van het vervangen van eigen lenzen door multifocale kunstlenzen, is dat er geen staar meer kan ontstaan. Ook kunnen er in de toekomst geen grote sterkteveranderingen meer in uw ogen optreden. De behandeling is ook mogelijk als u in het verleden een ooglaserbehandeling heeft gehad.

Torische kunstlenzen
Heeft u een cilindrische afwijking, dus een cilinder in uw bril? Dan is de torische kunstlens voor u een goede oplossing. De torische kunstlens corrigeert zowel bijziendheid of verziendheid als de cilinder afwijking van uw ogen. U heeft dan nog wel een leesbril óf een verte-bril nodig, het is namelijk geen multifocale lens. U ziet dan ook na de operatie op één afstand scherp, welke afstand u kiest is natuurlijk uw eigen persoonlijke voorkeur.

Multifocale torische kunstlenzen
Bij het plaatsen van een multifocale torische lens kunt u goed in de verte kijken en heeft u voor het dichtbij lezen en beeldscherm kijken, veel minder vaak een leesbril nodig.  Naast deze multifocale eigenschappen die de lens heeft, corrigeert deze lens ook cilindrische afwijkingen.

naar boven