Dossierbeheer

Vastleggen van gegevens
Voor uw behandeling legt uw zorgverlener een medisch dossier aan. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening worden vastgelegd, zoals:

 • Uw naam;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • BSN nummer;
 • gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
 • gegevens uit de verwijsbrief van uw huisarts;
 • observaties die van invloed kunnen zijn op het zorgproces;
 • gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

In ons privacystatement (onderaan pagina te downloaden) vindt u meer informatie over het verwerken van informatie, bewaartermijnen en informatie beveiliging.  

Rechten vanuit privacy wetgeving
Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens zoals:

 • het opvragen van inzage in of een kopie van uw patiëntendossier;
 • verwijderingsverzoek van gegevens;
 • wijzigen van gegevens;

Via onderstaande formulier kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen.

Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt/cliënt. Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com. Leest u de uitleg in het formulier goed door en geef alle informatie die gevraagd wordt. Dan kunnen we uw verzoek snel oppakken.

Reactietermijn en voldoen of afwijzen van verzoek
Wanneer we uw identiteit hebben kunnen verifiëren aan de hand van uw identiteitsbewijs streven wij ernaar om een verzoek tot inzage of een kopie binnen een werkweek af te handelen. Alle overige verzoeken handelen we zo snel mogelijk af, in principe binnen één maand. Onder afhandelen verstaan we het voldoen aan uw verzoek of het onderbouwd afwijzen van uw verzoek.

Het afwijzen van een verzoek kan alleen wanneer daar gegronde redenen voor zijn, voorbeelden hiervan zijn:

 • Een verwijderingsverzoek wordt afgewezen omdat de behandelend arts  het aannemelijk acht dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor u of anderen.
 • Een wijziging of verwijderingsverzoek wordt afgewezen omdat een wettelijke bepaling dit verbiedt.
 • Een inzage verzoek door familie wordt afgewezen omdat daar geen toestemming voor is gegeven door u als patiënt.
 • Een behandelend arts is niet verplicht een wijzigingsverzoek uit te voeren. In dat geval kunt u ene door u afgegeven verklaring laten opnemen in het dossier.

Machtiging
U kunt iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening, en een kopie van uw legitimatiebewijs, overleggen. Ga naar het Machtigingsformulier.

Veilig informatie mailen
Steeds meer bedrijven binnen de zorg werken met versleutelde e-mails om zo op een veilige manier om te gaan met (patiënt)gegevens. Bij NL Healthcare Clinics wordt er veel gewerkt met privacygevoelige informatie. Het is belangrijk te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Wanneer onze medewerkers privacygevoelige informatie versturen, doen ze dit beveiligd via de e-mail. Een e-mail wordt in principe verzonden vanuit het EPD of via Zivver. Voor het ontvangen van berichten via Zivver is het nodig dat u beschikt over een recente browser. Dit in verband met beveiligingseisen vanuit Zivver. Indien beveiligd mailen van medische gegevens niet mogelijk is, versturen wij in principe de informatie per post naar u toe. Op deze manier zorgen wij er voor dat de privacy van onze patiënten altijd gewaarborgd blijft (zie www.zivver.nl). (Link folder)

naar boven