Verwijderen van het oog

Als een blind oog ook pijnlijk is of er is een kwaardaardig gezwel, dan kan er voor gekozen worden om het oog te verwijderen.

De ingreep
In een operatie onder narcose wordt de oogbol verwijderd en een inwendige prothese ingezet. De oogspieren worden vastgehecht aan de prothese. In de oogkasholte wordt uiteindelijk een uitwendige prothese (een soort grote contactlens) geplaatst, die door de inwendige prothese, waaraan de spieren bevestigd zijn, wordt meegetrokken. Er ontstaat zo een meebewegend oog.

Voor deze behandeling wordt u door Oogziekenhuis Zonnestraal doorverwezen.

naar boven