Staaroperatie

Staar is een veelvoorkomende oogaandoening die goed en pijnloos te behandelen is. Oogziekenhuis Zonnestraal is specialist in oogheelkundige zorg; voor staar bent u bij ons in goede handen. Hier kunt u lezen wat een staaroperatie inhoudt en wat erbij komt kijken.

Wat is staar en hoe is het te behandelen?
Achter de oogpupil bevindt zich de ooglens: deze is van nature helder en doorzichtig. Bij staar wordt de ooglens troebel waardoor de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur lijken. Tijdens een staaroperatie vervangt de oogarts de natuurlijke, troebele ooglens door een nieuwe kunstlens: zo krijgt u weer helder zicht.

U heeft keuze in kunstlenzen

Oogziekenhuis Zonnestraal biedt u keuze uit diverse kunstlenzen van hoge kwaliteit. Hierbij worden twee typen lenzen onderscheiden:

De basis lens (monofocale lens)

 • Deze lens corrigeert zo goed mogelijk het zicht op één afstand: of voor dichtbij of voor veraf.
 • Voor scherp zicht op alle afstanden blijft een bril of het dragen van contactlenzen nodig.
 • De basis lens wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De premium lens

 • Dit type lens heeft meer te bieden en corrigeert het zicht op meerdere afstanden.
 • Hierdoor kan het gebruik van een bril of contactlenzen geheel of gedeeltelijk overbodig worden.
 • Ook voor een cilindrische afwijking is een premium lens (torische lens) beschikbaar.
 • Aan premium lenzen zijn meerkosten verbonden die niet gedekt zijn in de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen bieden hiervoor een vergoeding; uw zorgverzekeraar kan u daar meer over vertellen.

U mag zelf bepalen welke kunstlens u wilt. Uiteraard zal de oogarts van Oogziekenhuis Zonnestraal u helpen met het nemen van een goede beslissing, rekening houdend met de gezondheid van uw ogen, uw leefwijze, persoonlijke wensen en behoeften. Ook krijgt u uitleg over de eventuele gevolgen van kunstlenzen voor uw brilsterkte.

Een staaroperatie met een premium lens verloopt exact hetzelfde als bij een basis kunstlens; alleen het type lens verschilt.

Premium Lenzen

Er zijn verschillende typen premium lenzen:

Bifocale lenzen (multifocaal)
Een bifocale lens geeft goed zicht op twee afstanden: het zicht in de verte en op de tussenafstand (computer, iPad, tijdens het koken) worden gecorrigeerd. Voor dichtbij blijft een bril nodig.

Trifocale lenzen (multifocaal)
Met een trifocale lens heeft u scherp zicht op drie afstanden: in de verte, op de tussenafstand en van dichtbij. Onder sommige omstandigheden, zoals bij langdurig lezen, kleine letters of in een relatief donkere omgeving, kan een leesbril nodig zijn.

‘Extended range of vision’ lenzen (multifocaal)
De ‘extended range of vision’ lens is een variant op de bifocale en trifocale lens. Deze hoog kwalitatieve lens geeft een meer vloeiende overgang tussen kijken in de verte en de tussenafstand. Deze lens ‘kijkt’ daardoor prettiger en wanneer er minder licht is ziet u met deze lens beter dan met andere premium lenzen. Voor lezen blijf vaak een leesbril nodig.

Torische lenzen
Indien u een cilinder heeft, is er een torische lens die een cilindrische afwijking in het oog corrigeert. Dit kan gecombineerd worden met een monofocale of multifocale lens: de oogarts kan u hierin adviseren.

Onze actuele prijslijst kunt u vinden op de pagina: Prijzen Premium Lenzen.

Download digitale folder

Voorafgaand aan de staaroperatie

Het voorbereidend onderzoek / de lensmeting
Voorafgaand aan een staaroperatie vindt een voorbereidend onderzoek (biometrie) plaats dat ongeveer 20 minuten duurt. Tijdens dit onderzoek door de optometrist of technisch ondersteunend assistent van Oogziekenhuis Zonnestraal:

 • Worden uw ogen onderzocht.
 • Wordt de benodigde sterkte van de kunstlens bepaald.
 • Wordt vastgesteld of premium lenzen medisch een optie voor u zijn.
 • Neemt de optometrist uw gezondheidsvragenlijst en medicatieoverzicht met u door.
 • Krijgt u informatie over de wijze van verdoven.


Gesprek met de cliëntadviseur
Direct na het voorbereidend onderzoek en de lensmeting volgt een gesprek met één van de cliëntadviseurs van Oogziekenhuis Zonnestraal. Hij of zij spreekt de uitslag van het onderzoek en de keuzemogelijkheden rustig met u door. In dit gesprek kunt u alle vragen stellen die u nog heeft. Tijdens het gesprek met de cliëntadviseur ontvangt u een persoonlijk toestemmingsformulier. Dit is een document waarmee u toestemming geeft voor de operatie(s) en de keuzes die u gemaakt heeft. Dit formulier kunt u na ondertekening aan de cliëntadviseur geven tezamen met de gezondheidsvragenlijst en het medicatieoverzicht. Hierna kan de afspraak voor uw staaroperatie worden gemaakt.

Bij een staaroperatie wordt altijd één oog behandeld. Indien beide ogen geopereerd moeten worden, zal de tweede operatie minimaal twee weken later plaatsvinden.

De dagen voor de staaroperatie

 • Tenzij uw oogarts anders heeft aangegeven, kunt u, als u contactlenzen draagt, dit blijven doen tot twee dagen voor de staaroperatie. De twee dagen voor de operatie mag u dus geen contactlenzen dragen.
 • De dag voor de operatie mag u geen make-up, nagellak of gezichtscrème gebruiken.
 • De avond voor de operatie reinigt u uw gezicht zorgvuldig.


Belangrijk
Als er in aanloop naar de operatie veranderingen zijn in uw gezondheid en/of medicatie, neemt u dan contact met ons op. Denk daarbij aan heftig hoesten, koorts of een ontsteking.
Dit kan voor de oogarts reden zijn uw operatie naar een andere dag te verplaatsen.

De dag van de operatie

Op de dag van de operatie kunt u:

 • Uw medicatie (ook: oogdruppels) gebruiken zoals u gewend bent, tenzij anders is besproken met de oogarts.
 • Eten en drinken zoals u gewend bent. In het geval u onder narcose wordt geopereerd ontvangt u hierover specifieke instructies van de oogarts.
 • Schone, prettig zittende kleding en stevige schoenen aantrekken (geen slippers of open schoenen).
 • Uw sieraden, uw horloge en andere waardevolle spullen veilig thuislaten.
 • We raden u aan om iemand mee te nemen die u na de operatie kan begeleiden naar huis. Houdt u er verder rekening mee dat u na de operatie niet zelf mag autorijden.

Bij Oogziekenhuis Zonnestraal
De receptie ontvangt u op het afgesproken tijdstip en vanaf dat moment bent u onder de hoede van de verpleegkundige van Oogziekenhuis Zonnestraal.

 • Uw oog wordt gedruppeld met verdovende druppels zodat de operatie pijnloos verloopt.
 • U krijgt een muts op en een overjas en overschoenen aan.
 • De verpleegkundige vergezelt u naar de operatiekamer.
 • De operatie duurt gemiddeld twintig minuten.
 • De verpleegkundige brengt u naar een ruimte waar u rustig kunt bijkomen en uitleg en instructies krijgt over de nazorg van uw oog.

Inclusief voorbereiding en nazorg verblijft u ongeveer twee uur bij Oogziekenhuis Zonnestraal. Uw geopereerde oog wordt afgedekt met een oogverband en een plastic kapje. Het oogverband en het oogkapje mag u er de ochtend na de operatie zelf af halen. U ontvangt van ons een tasje met oogdruppels en toebehoren die u de komende weken nodig heeft. Zie voor meer informatie over de levering van medicatie het document 'Informatie levering oogdruppelmedicatie bij staar' te vinden onderaan deze pagina.

Na de operatie

Weer thuis
Enkele uren na de operatie is de verdoving uitgewerkt. In de regel is er dan geen sprake van pijn, maar wanneer uw oog toch pijnlijk is, kunt u paracetamol nemen. De eerste weken na de operatie kunt u het gevoel hebben dat er iets in uw oog zit. Dit is normaal. Andere veel voorkomende verschijnselen zijn tranende ogen, ‘verstrooiing van licht’ en schitteringen. Reden hiervoor is dat de hersenen even tijd nodig hebben om te wennen aan de kunstlens. Deze verschijnselen
verdwijnen dan ook meestal vanzelf.

Oog druppelen
Om het oog goed te laten genezen, is het belangrijk vanaf de eerste dag oogdruppels te gebruiken. De juiste druppels en druppelinstructie krijgt u na de operatie van ons mee in een medicijntas. Blijft u, indien u voor een andere oogaandoening al oogdruppels gebruikt, deze gewoon gebruiken (tenzij de oogarts anders aangeeft).

Leefregels
Het geopereerde oog blijft de eerste weken na de operatie kwetsbaar. Uw herstel wordt bevorderd wanneer u de volgende leefregels in acht neemt:

De eerste week na de operatie:

 • ’s Nachts het oogkapje dragen.

De eerste twee weken na de operatie:

 • Niet in het geopereerde oog wrijven.
 • Geen contactlenzen dragen.
 • Niet zwemmen.
 • Geen zware krachtsinspanningen doen.
 • Geen make-up dragen op of rond het geopereerde oog.

U mag wel:

 • Lezen of televisie kijken.
 • Wandelen en fietsen.

Vanaf drie dagen na de operatie:

 • Haren wassen.
 • Een vliegreis maken.
 • Zelf autorijden (wanneer u, naar uw eigen oordeel, voldoende scherp ziet).

Nazorg en nacontroles
De dag na de operatie bellen wij u op om te vragen hoe het met u gaat. Vier tot zes weken later vindt een eindcontrole plaats in Oogziekenhuis Zonnestraal.

Klachten na de staaroperatie

Heeft u de volgende klachten?

 • Toenemend rood en/of aanhoudend pijnlijk oog
 • Misselijkheid
 • Slechter zien

Neem dan contact met ons op via 088 877 77 77 (24 uur per dag)

Mogelijke complicaties en nastaar

Een staaroperatie behoort tot de meest veilige operaties. Hoewel het risico op complicaties zeer gering is, geldt ook voor deze medische ingreep dat het verloop en het eindresultaat niet volledig voorspelbaar zijn. Soms lukt het niet alle lensresten te verwijderen bij de operatie en daarnaast blijft er altijd een minimale kans dat een kapselscheurtje, infectie, bloeding of netvliesprobleem optreedt. 

Nastaar
Uw nieuwe kunstlens is geplaatst in een lenskapsel. In de maanden tot jaren na de operatie kan dit lenskapsel geleidelijk troebel worden waardoor het zicht weer minder scherp wordt. Dit heet nastaar en is goed te verhelpen met een laserbehandeling.

naar boven