Staaroperatie

Staar is een veelvoorkomende oogaandoening die goed en pijnloos te behandelen is. Oogziekenhuis Zonnestraal is specialist in oogheelkundige zorg; voor de behandeling van staar bent u bij ons in goede handen. Op deze pagina kunt u alles lezen over de staaroperatie, de dagen voorafgaand aan de behandeling en welke keuzes u kunt maken.

Wat is staar en hoe is het te behandelen?
Achter de oogpupil bevindt zich de ooglens: deze is van nature helder en doorzichtig. Bij staar wordt de ooglens troebel waardoor de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur lijken. Tijdens een staaroperatie vervangt de oogarts de natuurlijke, troebele ooglens door een nieuwe kunstlens: zo krijgt u weer helder zicht.

U heeft keuze in kunstlenzen

Een oog is in staat om scherp te stellen op diverse afstanden: dichtbij (bijvoorbeeld bij het lezen van een boek), op een tussenafstand (bij het koken of achter de computer) en in de verte (buiten en bij het autorijden). Bij een staaroperatie gaat het natuurlijk vermogen van het oog om op meerdere afstanden scherp te stellen verloren. Bij het scherpstellen na de staaroperatie heeft het oog hulp nodig. Het scherpstellen zal dan op kunstmatige wijze worden nagebootst door het dragen van een bril en/of contactlenzen of door een premium (implant)lens.

Het is goed om te weten dat u de keuze heeft uit verschillende kunstlenzen die tijdens de staaroperatie kunnen worden geplaatst. Die keuze voor lenzen wordt enerzijds bepaald door uw ogen en anderzijds door uw wensen. Oogziekenhuis Zonnestraal biedt u de keuze uit diverse kunstlenzen van hoge kwaliteit. Hierbij worden twee typen lenzen onderscheiden:

De basis lens (monofocale lens)

 • De lens corrigeert het zicht op één afstand: dichtbij óf veraf.
 • Voor scherp zicht op alle afstanden blijft het dragen van een bril of contactlenzen nodig.
 • De basis lens wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De premium lens

 • Premium lenzen is de verzamelnaam voor multifocale en/of torische lenzen die goed zicht zonder bril of contactlenzen op meerdere afstanden mogelijk maken.
 • Hierdoor kan het gebruik van een bril of contactlenzen geheel of gedeeltelijk overbodig worden.
 • Ook voor een cilindrische afwijking is een premium lens (torische lens) beschikbaar.
 • Aan premium lenzen zijn meerkosten verbonden die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen bieden hiervoor wel een vergoeding; uw zorgverzekeraar kan u daar meer over vertellen.

Lenskeuze

De ‘beste’ lens bestaat niet. Naast dat het samenhangt met de gezondheid van uw ogen, is de lenskeuze heel persoonlijk. Een buschauffeur heeft andere eisen aan en wensen voor zijn zicht dan bijvoorbeeld een horlogemaker. Bij sommige beroepen, sporten of hobby’s kan het erg fijn zijn om geen bril te hoeven dragen. Wanneer u het belangrijk vindt om na de operatie minder afhankelijk van uw bril te zijn, kunnen we uw mogelijkheden voor premium lenzen onderzoeken.

Een staaroperatie met een premium lens verloopt exact hetzelfde als bij een basis kunstlens; alleen het type lens verschilt.

Voordelen premium lenzen

 1. Premium lenzen geven de mogelijkheid om scherp te zien op meerdere afstanden, in plaats van op één afstand, wat de basislens doet.
 2. Een op maat gemaakte lens kan beter aansluiten op uw persoonlijke wensen en levensstijl.
 3. Bij 70 - 90 procent van de activiteiten die u onderneemt heeft u met premium lenzen geen bril meer nodig
 4. Met premium lenzen heeft u de rest van uw leven lagere kosten voor een eventuele bril of lenzen.
 5. Het geeft u vrijheid en gemak met sporten, zwemmen, koken en u heeft geen zonnebril op sterkte meer nodig.
 6. Als u een cilinderafwijking heeft, kan een torische kunstlens u op één of meerdere afstanden brilvrij maken. Een basislens kan dit niet.

Meerprijsindicatie voor premium lenzen
De prijs van een premium lens varieert tussen € 795,- en € 1.635,- per lens, afhankelijk van het gekozen type premium lens. Het actuele prijzenoverzicht is hier te vinden.

Schematisch overzicht premium lenzen

Heeft u een cilinder?

Soms is het hoornvlies niet mooi rond, maar heeft het meer de vorm van een rugbybal. Er is dan sprake van een cilinder (astigmatisme). Bij astigmatisme is het zicht zowel dichtbij als op de tussenafstand als veraf niet scherp. U kunt ervoor kiezen uw cilinder te laten corrigeren door een torische kunstlens. Deze kan gecombineerd worden met een monofocale of een multifocale (bifocale en trifocale) lens. Tijdens een vooronderzoek bekijken de oogarts en optometristen of u geschikt bent voor een torische kunstlens.

Als u een cilinder heeft en kiest voor de monofocale basislens bij de staaroperatie, dan zal u na de behandeling voor alle afstanden een bril of lenzen nodig hebben. Bij hoge cilinders is het zicht met een bril minder goed dan met een premium lens of contactlens. U mag zelf bepalen welke kunstlens u wilt. Uiteraard zullen de oogarts, de optometristen en de cliëntadviseur van Oogziekenhuis Zonnestraal u helpen met het nemen van een goede beslissing, rekening houdend met de gezondheid van uw ogen, uw leefwijze, persoonlijke wensen en behoeften. Ook krijgt u uitleg over de eventuele gevolgen van kunstlenzen voor uw brilsterkte.

Voorafgaand aan de staaroperatie

De lensmeting
Voorafgaand aan een staaroperatie vindt een voorbereidend onderzoek (biometrie) plaats dat ongeveer 20 minuten duurt. Tijdens dit onderzoek door de optometrist of technisch oogheelkundig assistent van Oogziekenhuis Zonnestraal:

 • wordt de benodigde sterkte van de kunstlens bepaald;
 • wordt vastgesteld of een vooronderzoek voor premium lenzen een optie voor u is;
 • neemt de optometrist uw gezondheidsvragenlijst en medicatieoverzicht met u door;
 • krijgt u informatie over de wijze van verdoven.

Meestal vindt de staaroperatie onder druppelverdoving plaats maar heel soms is een plaatselijke verdoving door middel van een injectie of algehele anesthesie (narcose) gewenst. De oogarts besluit dit in overleg met u. Het type verdoving heeft geen invloed op het resultaat van de operatie.

Gesprek met de cliëntadviseur
Na het voorbereidend onderzoek en de lensmeting volgt een gesprek met één van de cliëntadviseurs van Oogziekenhuis Zonnestraal. Hij of zij spreekt de uitslag van het onderzoek en de keuzemogelijkheden rustig met u door. In dit gesprek maakt u de vervolgafspraken en kunt u alle vragen stellen die u nog heeft. De cliëntadviseur is vanaf dan uw eerste aanspreekpunt.

Uitgebreid vooronderzoek
Indien u voorkeur heeft voor premium kunstlenzen, volgt er na de lensmeting (biometrie) een afspraak voor een uitgebreid vooronderzoek. De optometrist stelt samen met de oogarts tijdens dit onderzoek definitief vast of uw ogen geschikt zijn voor premium lenzen. Hier worden onder meer de dikte van het hoornvlies, de lengte van het oog en op indicatie de kwaliteit van het traanvocht gemeten. Tevens wordt de zogenaamde doelsterkte bepaald: de optometrist stemt met u af hoe na de operatie uw verwachte zicht zal zijn voor veraf, op de tussenafstand en dichtbij en op welke afstand u brilvrij kunt zijn. Hierna spreekt u de cliëntadviseur om de staaroperatie te plannen.

De oogarts opereert altijd één oog per operatie. Zo kunt u kort na de operatie alles weer doen, omdat u nog voldoende zicht heeft met uw niet-geopereerde oog. Indien beide ogen geopereerd moeten worden, zal de tweede operatie minimaal twee weken later plaatsvinden. Bij uitzondering mag in het geval van grote ongelijkheid in sterkte na de operatie van het eerste oog, met een tussenperiode van een week worden geopereerd.

De dagen voor de staaroperatie

 • Tenzij uw oogarts anders heeft aangegeven kunt u, als u contactlenzen draagt, dit blijven doen tot één dag voor de staaroperatie. De dag van de operatie mag u dus geen contactlenzen dragen.
 • De dag voor en van de operatie mag u geen make-up, nagellak of gezichtscrème gebruiken.
 • Reinig de avond voor de operatie uw gezicht zorgvuldig.

De dag van de operatie

Op de dag van de operatie kunt u:

 • uw medicatie (ook: oogdruppels) gebruiken zoals u gewend bent, tenzij anders is besproken met de oogarts;
 • eten en drinken zoals u gewend bent. Als u onder narcose wordt geopereerd ontvangt u hierover specifieke instructies van de oogarts of anesthesist;
 • schone, prettig zittende kleding en stevige schoenen aantrekken (geen slippers of open schoenen);
 • uw sieraden, uw horloge en andere waardevolle spullen veilig thuislaten.

We raden u aan om iemand mee te nemen die u na de operatie kan begeleiden naar huis. Houdt u er verder rekening mee dat u na de operatie niet zelf mag autorijden.

Aankomst in de kliniek
De receptie ontvangt u op het afgesproken tijdstip en vanaf dat moment bent u onder de hoede van de verpleegkundige van Oogziekenhuis Zonnestraal.

 • Uw oog wordt gedruppeld met verdovende druppels zodat de operatie pijnloos verloopt.
 • U krijgt een muts op en een overjas en overschoenen aan.
 • De verpleegkundige vergezelt u naar de operatiekamer.
 • De operatie duurt gemiddeld twintig minuten.
 • De verpleegkundige brengt u naar een ruimte waar u rustig kunt bijkomen en uitleg en instructies krijgt over de nazorg van uw oog.

Inclusief voorbereiding en nazorg verblijft u ongeveer twee uur bij Oogziekenhuis Zonnestraal. Uw geopereerde oog wordt afgedekt met een oogverband en een plastic kapje. Het oogverband en het oogkapje mag u er de ochtend na de operatie zelf af halen. U ontvangt van ons een tasje met oogdruppels en toebehoren die u de komende weken nodig heeft.

Na de operatie

Weer thuis
Enkele uren na de operatie is de verdoving uitgewerkt. In de regel is er dan geen sprake van pijn, maar wanneer uw oog toch pijnlijk is kunt u paracetamol nemen. De eerste weken na de operatie kunt u het gevoel hebben dat er iets in uw oog zit. Dit is normaal. Andere veel voorkomende verschijnselen zijn tranende ogen, ‘verstrooiing van licht’ en schitteringen. De mate van hinder hangt af van het type kunstlens. Reden hiervoor is dat de hersenen even tijd nodig hebben om te wennen aan de kunstlens. Deze verschijnselen verdwijnen dan ook meestal vanzelf.

Oog druppelen
Om het oog goed te laten genezen, is het belangrijk vanaf de eerste dag na de operatie oogdruppels te gebruiken. Na de operatie krijgt u van ons de juiste druppels en druppelinstructie mee in een medicijntas. Blijft u, indien u voor een andere oogaandoening al oogdruppels gebruikt, deze gewoon gebruiken (tenzij de oogarts anders aangeeft).

Leefregels
Het geopereerde oog blijft de eerste weken na de operatie kwetsbaar. Uw herstel wordt bevorderd wanneer u de volgende leefregels in acht neemt:

De eerste week na de operatie:
  ● 's Nachts het oogkapje dragen.

De eerste twee weken na de operatie:
  ● Niet in het geopereerde oog wrijven.
  ● Geen contactlenzen dragen.
  ● Niet zwemmen.
  ● Geen zware krachtsinspanningen doen, zoals zwaar tillen, tuinieren en gewichtheffen.
  ● Geen make-up dragen op of rond het geopereerde oog.

U mag wel:
  ● Lezen of televisie kijken.
  ● Wandelen en fietsen.
  ● Vanaf drie dagen na de operatie: haren wassen.
  ● Een vliegreis maken.
  ● Zelf autorijden (wanneer u, naar uw eigen oordeel, voldoende scherp ziet).

Nazorg en nacontroles
De dag na de operatie bellen wij u op om te vragen hoe het met u gaat. Vier tot zes weken later vindt een eindcontrole plaats bij Oogziekenhuis Zonnestraal. Als u aan twee ogen wordt geopereerd, heeft u een controleafspraak tussen de twee operaties.

Draagt u normaal gesproken een bril of contactlenzen?
Het kan zijn dat na de operatie uw oogsterkte is veranderd waardoor de sterkte van uw bril / contactlenzen niet meer voldoet en moet worden aangepast: uw opticien kan u hierin adviseren. Uw oogsterkte is vier tot zes weken na de operatie gestabiliseerd. Wacht daarom met het bezoeken van uw opticien tot ná de eindcontrole bij Oogziekenhuis Zonnestraal

Klachten na de staaroperatie

Heeft u de volgende klachten?

 • Toenemend rood en/of aanhoudend pijnlijk oog
 • Misselijkheid
 • Slechter zien

Neem dan contact met ons op via 088 877 77 77 (24 uur per dag)

Mogelijke complicaties en nastaar

Mogelijke complicaties
Een staaroperatie behoort tot de meest veilige operaties. Hoewel het risico op complicaties zeer gering is, geldt ook voor deze medische ingreep dat het verloop en het eindresultaat niet volledig voorspelbaar zijn. Soms lukt het niet alle lensresten te verwijderen bij de operatie en daarnaast blijft er altijd een minimale kans dat een kapselscheurtje, infectie, bloeding of netvliesprobleem optreedt. In een enkel geval komt het voor dat tijdens de operatie blijkt dat het lenskapsel te zwak is om een premium kunstlens te plaatsen. Dan kan alleen de basislens worden ingebracht. Hierdoor kan de operatie wat langer duren en is heel soms een tweede operatie nodig.

Nastaar
Uw nieuwe kunstlens is geplaatst in een lenskapsel. In de maanden tot jaren na de operatie kan dit lenskapsel geleidelijk troebel worden waardoor het zicht weer minder scherp wordt. Dit heet nastaar en is goed te verhelpen met een laserbehandeling. Nastaar is een nieuw zorgtraject waar u een verwijsbrief voor nodig heeft. De behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering, maar de kosten gaan echter wel eerst van uw eigen risico af indien
u dit nog niet gebruikt heeft.

naar boven