Scheelzien- of oogspieroperatie

Bij een scheelziensoperatie worden oogspieren verplaatst of verkort, zodat de stand van de ogen verbeterd wordt. Deze operatie wordt door de oogarts uitgevoerd en gebeurt aan één of beide ogen.

De operatie
De oogspiertjes zitten direct onder het oogwit. Het oog hoeft tijdens de operatie alleen opzij gedraaid te worden en wordt tijdens de operatie niet uit de oogkas gehaald. De operatie gebeurt in dagopname onder algehele narcose. De duur van de operatie is enigszins afhankelijk van het aantal oogspieren dat geopereerd wordt.

Na de operatie
Na de operatie zullen de ogen rood en wat gezwollen en pijnlijk zijn. Er kunnen oogdruppels en tijdelijke leefregels meegeven worden om de kans op infecties te beperken. In de meeste gevallen heeft de operatie voldoende cosmetisch resultaat. Soms is een tweede operatie noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een duidelijke onder- of over correctie.

Scheelzien operatie op latere leeftijd
Bij oogspieroperaties op oudere leeftijd is het belangrijk van tevoren te onderzoeken in hoeverre er kans bestaat op dubbelzien na een operatie. Soms zijn de hersenen zo goed aangepast aan de afwijkende oogstand dat het onmogelijk is een cosmetisch storend scheelzien te corrigeren zonder dubbelzien te veroorzaken. In dat geval wordt van een operatie afgezien.

Om te weten of u in aanmerking kan komen voor een scheelziensoperatie is eerst een uitgebreid onderzoek nodig.

naar boven