Hoornvliestransplantatie

Wat is een hoornvlies?

Het hoornvlies is het voorste deel van het oog. Door dit heldere venster komt licht het oog binnen. Een hoornvlies dat troebel is geworden door beschadiging of een ziekte, belemmert de lichtinval in het oog. Het netvlies binnenin het oog ontvangt dan geen helder beeld meer en het zicht wordt slecht.

Messen, scharen of andere scherpe voorwerpen kunnen het hoornvlies beschadigen. Hetzelfde kan gebeuren ten gevolge van vuurwerk of bijtende stoffen. Het dragen van een veiligheidsbril kan in de meeste gevallen hoornvliesbeschadiging voorkomen. Hoornvliestroebelingen kunnen echter ook optreden ten gevolge van een ziekte. Dit kan een infectieziekte zijn, maar ook een erfelijke aandoening.

Behandeling

Als het hoornvlies blijvend troebel is geworden, kan het zien alleen worden hersteld door vervanging van het ondoorzichtige hoornvlies. Dit gebeurt door transplantatie. Het nieuwe hoornvlies is afkomstig van een donor. In sommige gevallen is het nodig te wachten tot er een hoornvlies beschikbaar is dat bij u past, wegens verhoogd risico op afstoting.

Bij de operatie wordt een rond schijfje uit het troebele hoornvlies verwijderd en vervangen door eenzelfde schijfje van het heldere donorhoornvlies. Dit nieuwe hoornvlies wordt rondom vastgehecht. Of de operatie onder narcose of onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, is van meerdere factoren afhankelijk. Dit kunt u met de oogarts van Oogziekenhuis Zonnestraal bespreken.
 

Na de behandeling

Medicijnen
Na de operatie is het van het grootste belang infectie en afstoting te voorkomen. Daarom krijgt het oog langdurig medicijnen toegediend, meestal oogdruppels. De hechtingen moeten vaak langer dan een jaar in het oog blijven zitten. Daardoor kan het oog enige tijd gevoelig blijven. Omdat de vorm van het hoornvlies de eerste maanden na de operatie nog sterk kan wisselen, wordt de definitieve bril of contactlens in de regel pas na een jaar voorgeschreven. Pas dan kan het definitieve resultaat beoordeeld worden.

Leefregels
Het spreekt vanzelf dat het oog na de operatie erg kwetsbaar is. Vermijd daarom duwen en stoten tegen het oog. Het beste is om tijdens de eerste weken na de operatie overdag een bril te dragen om het oog te beschermen en ‘s nachts een beschermkapje. Zodra u thuis bent, kunt u de gewone dagelijkse bezigheden weer hervatten. 

  • Zwaar werk en tillen wordt wel afgeraden.
  • Zwemmen en sporten kan pas weer na overleg met uw oogarts.
  • Tv-kijken, lezen of handwerken is niet schadelijk.

Het is van het grootste belang dat u het gebruik van de oogdruppels die zijn voorgeschreven goed bijhoudt! Op die manier werkt u eraan mee afstoting van het nieuwe hoornvlies zo veel mogelijk te voorkomen

Veelgestelde vragen

Kan een nieuw hoornvlies afstoten?
Een getransplanteerd hoornvlies blijft meestal helder, maar soms treedt helaas afstoting op, waardoor het hoornvlies opnieuw troebel wordt. Deze afstoting kan op ieder moment optreden, soms nog jaren na de operatie. Het kan gepaard gaan met een gevoel van irritatie of pijn aan het oog, soms met roodheid van het oog of wazig zien. Zodra een van deze verschijnselen zich voordoet na een hoornvliestransplantatie, dan moet het oog zo spoedig mogelijk door een oogarts worden onderzocht. Hoe sneller een behandeling wordt ingezet, des te groter is de kans dat het hoornvlies behouden kan worden.

naar boven