Behandeling glaucoom

De behandeling van glaucoom is erop gericht de oogdruk blijvend te verlagen. Hiervoor zijn de volgende opties: 

Oogdruppels

De oogarts schrijft u oogdruppels (of heel soms, tabletten) voor die de oogdruk zullen verlagen. 

Laserbehandeling open kamerhoek glaucoom

Tidjens een laserbehandeling wordt met laserstralen de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de oogdruk kan verminderen. Deze ingreep gebeurt poliklinisch, brengt weinig risico's met zich mee en is minstens even veilig als oogdruppelen. Oogziekenhuis Zonnestraal beschikt over een zogenaamde SLT-laser waarmee een stabiele oogdruk kan worden bereikt die 5 jaar of langer aanhoudt. Daarna kan de behandeling worden herhaald. 

Laserbehandeling afgesloten kamerhoek glaucoom

Tijdens een laserbehandeling wordt met stralen een extra opening gecreëerd in de iris zoat het kamerwater makkelijk naar de afvoer kan komen. Dit is een zogenaamde YAG perifere iridotomie. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan met een andere type laser ruimte gemaakt worden bij de afvoer (een perifere iris stretching). 

Operatie

Bij afgesloten kamerhoekglaucoom wordt steeds vaker de lens verwijderd door middel van een staaroperatie om zo ruimte te maken bij de afvoer. Bij open kamerhoekglaucoom zijn er verschillende glaucoomoperaties mogelijk, de oogarts zal in een persoonlijk behandelplan bespreken welke operatie voor u van toepassing kan zijn. 

U leest meer over deze aandoening op de pagina glaucoom

Neem bij vragen of voor het maken van een afspraak contact met ons op via onderstaande button of bel 088 877 77 77. 

naar boven