Alles over myopie

Wat is myopie?

Myopie wordt ook wel bijziendheid of min-sterkte genoemd. Het oog is in verhouding te groot. Een voorbeeld van de ontwikkeling van myopie ziet u hieronder:

 • Pasgeboren baby: klein oog, plus sterkte (bijvoorbeeld +1)
 • Rond 6 jaar: de ogen zijn gegroeid en hebben de normale grootte al bereikt (0 sterkte)
 • Rond de 12 jaar: de ogen zijn verder gegroeid, er is een min sterkte (myopie) ontstaan (bijvoorbeeld -2)
 • Rond de 20 jaar: de ogen zijn nog verder gegroeid, de myopie is toegenomen (bijvoorbeeld -4)

Hoe snel het oog groeit, is per kind verschillend. Bij myopie groeit het oog meestal tot latere leeftijd door dan bij een oog wat de normale grootte heeft. Tot de leeftijd van 20 á 25 jaar kan de sterkte bij myopie nog toenemen. 
Myopie kan worden gecorrigeerd door een brillenglas. In de onderstaande afbeelding ziet u wat de werking is van zo’n brillenglas.

Myopie

Oorzaken

Myopie komt in de wereld steeds meer voor, dit heeft verschillende oorzaken. Hieronder worden deze oorzaken opgenoemd: 

 • Erfelijkheid: de kans op myopie bij uw kind is hoger als u als ouder(s) ook myopie heeft. 
 • Omgevingsfactoren:  
  • Tablet / mobiele telefoon
   Wanneer uw kind lang achter elkaar leest of op de tablet/ telefoon kijkt (> 45 minuten), is er een kans dat myopie sneller toeneemt. 
  • Dichtbij lezen
   Ook het heel dichtbij houden van het leeswerk vergroot de kans op een snellere toename van myopie.
  • Weinig buiten spelen
   Daarnaast is bekend dat buiten spelen juist een beschermende invloed heeft op de achteruitgang van de minsterkte. Dus als uw zoon of dochter weinig buiten is, dan vergroot dit eveneens de kans een snellere toename van myopie. 

Risico's bij hoge myopie

Een hoge myopie (min 6 of hoger) kan leiden tot verdunning van het netvlies. Het netvlies is onder andere de zenuwlaag aan de binnenkant van het oog. Op (hogere) volwassen leeftijd ontstaan vaker afwijkingen in het netvlies bij de hoge myopie, bijvoorbeeld een netvliesloslating of een bloeding in het netvlies. Door deze afwijkingen kan het zijn dat het oog slechtziend wordt op oudere leeftijd.
Adobestock 85535796

Wat kunnen u en uw kind zelf doen aan myopie?

U als ouder kunt zelf invloed uitoefenen op de achteruitgang van myopie van uw zoon of dochter. Als uw kind veel dichtbij kijkt en weinig buiten speelt, dan kan myopie sneller toenemen.

Oogartsen, orthoptisten en optometristen geven daarom een landelijk advies aan alle kinderen met myopie:

 • Minimaal 15 uur per week buitenactiviteiten (als het licht is): 2 uur per dag en in het weekend langer. Het focussen op afstand én het zonlicht zorgen ervoor dat myopie minder snel toeneemt.
 • Lezen en nabij activiteiten (bijvoorbeeld boeken, tablet, telefoon, computer):
  • Maximaal 45 minuten aaneen (daarna pauze van minimaal 5 minuten)
  • De afstand tussen de ogen van uw kind en het boek, tablet, telefoon of dergelijke moet minimaal 30 cm zijn.

Behandeling met atropine

Naast het bovengenoemd advies is er een behandeling mogelijk om de toename van myopie te remmen. Als myopie bij uw kind jaarlijks fors toeneemt, komt uw kind in aanmerking voor Atropine oogdruppels. Door deze druppels wordt de groei van het oog geremd. Onder een forse toename van myopie wordt een achteruitgang van 1 punt of meer per jaar verstaan (bijvoorbeeld van -3 naar -4 in één jaar tijd).

Het doel van deze Atropine oogdruppels bij kinderen is het voorkomen van hoge myopie (min 6 of meer) of de brilsterkte zoveel mogelijk te beperken wanneer er sprake is van hoge myopie. Naast Atropinedruppels zijn er ook andere, niet medicamenteuze, behandelingen. Atropine oogdruppels vormen de meest effectieve behandeling tegen het toenemen van myopie. Het is niet mogelijk om de aanwezige myopie te verminderen of de toename van myopie helemaal te stoppen.

Atropine oogdruppels bestaan in verschillende percentages: 0.01%, 0.25%, 0.5% en 1%.

Meer informatie over myopie

Heeft u vragen over myopie of wilt u een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op via 088 877 77 77 of maak een afspraak via onderstaande button. 

Downloadbare documenten (voor verwijzers)

Meer weten over de oogzorg die Oogziekenhuis Zonnestraal biedt voor kinderen?
Ga voor meer informatie naar Oogzorg & Kinderen

Bronnen:
www.myopie.nl  
www.orthoptie.nl
 

naar boven