Vlekken en flitsen

Wat zijn vlekken?

Het beeld wat we zien zonder ons hoofd of ogen te bewegen noemen we het gezichtsveld. Veel mensen nemen troebelingen die in het gezichtsveld bewegen waar. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker zichtbaar. 

Achter de ooglens zit een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult; dit is het glasvocht (of glasachtig lichaam). Normaal glasvocht laat de lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer zich troebelingen voordoen in het glasvocht ontstaat er een schaduw op het netvlies. Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels of spinnenwebben.

Oorzaken en verloop vlekken

Deze glasvochttroebelingen kunnen meerdere oorzaken hebben. Een aantal worden hieronder vermeld:

  • De meest voorkomende oorzaak is veroudering. Er ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn, is het een onschuldige aandoening.
  • Wanneer dit gepaard gaat met lichtflitsen, kan dit het begin van een netvliesprobleem zijn. Een oogheelkundig onderzoek is dan nodig.
  • Ook bij een ontsteking in het oog (uveïtis) kunnen bewegende vlekjes worden gezien.
  • Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen, wat ook als vlekjes wordt waargenomen. Dit kan plotseling gebeuren.
  • In de loop van de tijd worden de troebelingen vaak kleiner en geven steeds minder hinder.

Risico’s
Wanneer het glasvocht krimpt en loslaat van het netvlies kan er in een klein aantal gevallen een gaatje in het netvlies ontstaan. Hierbij kan soms een bloeding ontstaan. Dit uit zich als kleine vlekjes in het gezichtsveld. Een gaatje in het netvlies kan soms het begin zijn van een netvliesloslating.

Wat zijn flitsen?

Het loslaten van het glasvocht gaat soms gepaard met lichtflitsen, alsof een TL-lamp aan- en uitgaat. Ook dit gaat meestal vanzelf weer over. Als de lichtflitsen aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekjes dan is onderzoek noodzakelijk. Lichtsensaties die zich als gekartelde lijnen uitbreiden, meestal in beide ogen tegelijk en 10 à 20 minuten duren, worden waarschijnlijk door migraine veroorzaakt. Zeker wanneer dit gevolgd wordt door hoofdpijn. 

Onderzoek bij flitsen

Wanneer geleidelijk ontstane troebelingen storen, is een oogheelkundig onderzoek door de oogarts zinvol. Hij of zij kan zien of het gaat om onschuldige klachten of niet. Bij plotseling ontstane troebelingen dient u op korte termijn het oog te laten onderzoeken door uw huisarts. Deze kan nagaan of spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.

Belangrijk
Het is belangrijk vast te stellen wat de oorzaak van de troebelingen is. Bij een ontsteking zal een behandeling noodzakelijk zijn. Bij suikerziekte is eventueel een laserbehandeling nodig. Wanneer een gaatje in het netvlies is ontstaan, zal een laserbehandeling nodig zijn om een netvliesloslating te voorkomen. Vaak verdwijnen de troebelingen spontaan of is er nauwelijks hinder. Overleg bij vragen met uw oogarts.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over glaucoom kunt u onze folder downloaden.

Heeft u nog vragen? Oogziekenhuis Zonnestraal informeert u graag
Vlekken en flitsen is een oogaandoening waar de oogartsen van Oogziekenhuis Zonnestraal veel ervaring mee hebben. Indien u na het lezen van onze website en/of brochure nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met Oogziekenhuis Zonnestraal. Wij informeren u graag.

naar boven