Vlekken en flitsen

Wat zijn vlekken in het oog?

Vlekken zijn vertroebelingen in het glasvocht. Ze geven een schaduw op het netvlies en daardoor ziet u puntjes, cirkels en spinnenwebben. Wanneer u last heeft van deze verschijnselen, neem dan contact op met Oogziekenhuis Zonnestraal via 088 877 77 77 (24 uur per dag).

Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Veel mensen zien vertroebelingen in het gezichtsveld bewegen, maar vertroebelingen vallen niet altijd op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekken vaak duidelijker. In de loop van de tijd worden de vertroebelingen vaak kleiner en geven steeds minder hinder.

Wat zijn flitsen in het oog?

Het zien van lichtflitsen duidt op prikkeling van het netvlies. Het is dan net of een TL-lamp aan en uit flitst. Die prikkeling wordt meestal veroorzaakt doordat het glasvocht aan het netvlies trekt. Als de lichtflitsen aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekken, is een onderzoek nodig, omdat dit kan duiden op een scheurtje in het netvlies of een beginnende netvliesloslating. De lichtflitsen bij een beginnende netvliesloslating zitten altijd aan de zijkant van het gezichtsveld en nemen niet in grootte toe of af.

Lichtflitsen, die zich als gekartelde lijnen vanuit het centrum uitbreiden, komen waarschijnlijk door migraine. Zeker wanneer u daarna hoofdpijn krijgt. De flitsen zitten meestal in beide ogen tegelijk en duren 10 - 20 minuten. 

Vlekken en flitsen
Vlekken en flitsen in het oog kunnen tegelijk voorkomen. Het zien van vlekken en flitsen kan wijzen op een netvliesloslating.

Oorzaken vlekken in het oog

Het zien van vlekken kan meerdere oorzaken hebben.

  • Veroudering is de meest voorkomende oorzaak. Er ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel deze glasvocht vertroebelingen hinderlijk kunnen zijn, is het een onschuldige aandoening.
  • Zijn er naast vlekken in het oog ook lichtflitsen, dan kan wijzen op een netvliesprobleem. Oogheelkundig onderzoek is dan nodig.
  • Een oogontsteking kan bewegende vlekjes geven.
  • Door suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen, waardoor u vlekken gaat zien. Dit kan plotseling gebeuren.

Oorzaken van flitsen in het oog

Het zien van flitsen kan komen door een netvliesloslating. Wanneer u geleidelijk ontstane flitsen ziet, is een onderzoek door de oogarts zinvol. De oogarts ziet of de klachten onschuldig zijn of niet.

Ontstaat de vertroebeling plotseling, dan dient u op korte termijn het oog te laten onderzoeken. Hieruit zal blijken of een spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.

naar boven