Staar (cataract)

Wat is staar?

Voor het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit troebel worden van de ooglens wordt 'staar' of 'cataract' genoemd. Iedereen die ouder wordt, krijgt daarmee te maken. Maar niet iedereen heeft er echt last van. Er zijn verschillende vormen van staar: jeugdstaar, staar die ontstaan is door een ziekte, door een beschadiging van het oog of bij een ongeval. De meest voorkomende vorm van staar is ouderdomsstaar. Over deze ouderdomsstaar gaat deze pagina. 

Ouderdomstaar
Ouderdomsstaar is een 'normaal' verouderingsproces, net als het krijgen van rimpels. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich echter pas later voor. Of u het merkt, hangt ervan af op welke plek in de ooglens de troebeling zich ontwikkelt en hoe groot die troebeling is. Zit de troebel plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijgt u al snel klachten. U gaat bijvoobeeld wazig zien, dubbelzien, u ziet kleuren doffer of u krijgt last van licht of schitteringen. Als binnen korte tijd een grote sterkteverandering optreedt, kan dat ook wijzen op ouderdomsstaar. Brillenglazen kunnen het zicht op den duur niet meer verbeteren. Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe. Het gezichtsvermogen wordt daarmee steeds slechter. Een bezoek aan de oogarts is dan noodzakelijk. 

Onderzoek
Om erachter te komen of er inderdaad sprake is van ouderdomsstaar, bekijkt de oogarts uw ogen met een spleetlamp. Deze lamp geeft een smalle bunden licht, waarmee de oogarts het voorste deel van het oog kan bekijken. Daar bevindt zich de ooglens. De oogarts kan met het licht zien of er troebelingen zijn in de ooglens en zo ja, hoe ver de staar zich al heeft ontwikkeld. Daarnaast onderzoek de oogarts hoeveel u nog kunt zien en of uw ogen verder gezond zijn. 

Oogziekte simulator Oogfonds
Wilt u ervaren hoe het is om staar te hebben? Dat kan door middel van de oogziekte simulator van het Oogfonds. U kunt deze pagina bekijken door de ogen van iemand met staar. 

Wanneer behandelen?

Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen het dagelijkse werk en hobby's te kunnen doen, hoeft zich (nog) niet te laten behandelen. Een operatie is dan niet direct noodzakelijk. Het is echter wel realistisch om rekening te houden met een staaroperatie in de toekomst. Staar wordt immers nooit minder; het gezichtsvermogen gaat langzaam maar zeker toch achteruit. Is (beginnende) staar eenmaal ontdekt, dan is controle nodig in dien de klachten erger worden. Zodra de staar te hinderlijk wordt, kan uw gezichtsvermogen weer worden hersteld met een staaroperatie. Wanneer dit moet gebeuren kunt u in principe zelf bepalen, maar wel in overleg met uw oogarts. 

Behandeling
Ouderdomsstaar is goed te behandelen. Een staaroperatie kan het gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen. Bij deze operatie haalt de oogchirurg de troebele lens uit het oog en vervangt deze door een kunstlensje. De oogchirurg opereert altijd maar een oog per operatie. Zo kunt u kort na de operatie alles weer doen, omdat u nog volgdoende zicht heeft door uw niet geopereerde oog. Staaroperaties worden heel regelmatig uitgevoerd. In principe is het risico van complicaties gering, maar een bloeding, kapselscheur, infectie of netvliesproblemen kunnen optreden. Ook lukt het soms niet alle lensresten te verwijderen bij de operatie. Bij een deel van de patiënten kan zogenaamde na-staar optreden, waarbij een geringe troebeling ontstaat die met een laserbehandeling te behandelen is. 

Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan. Overigens is opereren de enige manier om echt iets te doen aan ouderdomsstaar. Er bestaan geen medicijnen tegen staar. 

Opname niet nodig
De operatie zal onder plaatselijke verdoving worden verricht; u kunt dan direct daarna weer naar huis. De plaatselijke verdoving bestaat in principe uit oogdruppels, maar soms is een injectie achter het oog noodzakelijk. U kunt overleggen met de oogarts, welke vorm van narcoe (anesthesie) voor u het meest geschikt is. 

Na de operatie
Na de operatie moet uw oog gedruppeld worden. U moet zich daarbij houden aan de voorschriften van de oogarts. 

Leefregels
Na de operatie mag u gewoon alles doen wat u gewend bent te doen. Het is voor de genezing van het oog goed om na thuiskomst een uurtje te gaan liggen met de ogen gesloten. De eerste paar dagen is het raadzaam om geen heftige sportprestaties te leveren. Zwemmen moet een week wachten in verband met het infectiegevaar. Dek het oog 's nachts af met de oogdop. Vooral niet in het oog wrijven.

Premium Lenzen

Bij een staaroperatie gaat het natuurlijk vermogen van het oog om op meerdere afstanden scherp te stellen verloren. Bij het scherpstellen na de staaroperatie heeft het oog hulp nodig. Het scherpstellen zal dan op kunstmatige wijze worden nagebootst door het dragen van een bril en/of contactlenzen of door een premium (implant)lens.

Het is goed om te weten dat u de keuze heeft uit verschillende kunstlenzen die tijdens de staaroperatie kunnen worden geplaatst. Die keuze voor lenzen wordt enerzijds bepaald door uw ogen en anderzijds door uw wensen. Oogziekenhuis Zonnestraal biedt u de keuze uit diverse kunstlenzen van hoge kwaliteit. Lees hier meer over lenskeuze bij een staaroperatie.

Download de brochure
naar boven