Slappe oogleden (ptosis)

Wat zijn slappe oogleden (ptosis)?

Wanneer een aangeboren te laag bovenooglid aanwezig is bijde geboorte, komt dat meestal doordat de spier die het ooglid  moet optillen niet goed is ontwikkeld. In combinatie met ptosis komen ook andere oogafwijkingen vaak voor, zoals scheelzien en een lui oog. Daarom moet ieder kind met een aangeboren hangend ooglid binnen de eerste zes levensmaanden door een oogarts onderzocht worden.

Een aangeboren te laag bovenooglid (ptosis)

Wanneer een aangeboren te laag bovenooglid aanwezig is bij de geboorte, komt dat meestal doordat de spier die het ooglid moet optillen niet goed is ontwikkeld. In combinatie met ptosis komen ook andere oogafwijkingen vaak voor, zoals scheelzien en een lui oog. Daarom moet ieder kind met een aangeboren hangend ooglid binnen de eerste zes levensmaanden door een oogarts onderzocht worden.

Behandeling en resultaat
Wanneer het hangende ooglid de pupil niet bedekt, wordt een kind vaak op 4-5 jarige leeftijd geopereerd. Wanneer het hangende ooglid de pupil wel bedekt, kan dit een lui oog veroorzaken. Het is dan nodig de operatie eerder uit te voeren. Met een operatie kan de hoogte van het ooglid worden gecorrigeerd. Het is echter niet mogelijk om de beweeglijkheid van het ooglid te herstellen. Er zal daarom in de meeste gevallen - ook na een geslaagde operatie - een verschil in beweeglijkheid tussen de oogleden zichtbaar blijven. Hoe de operatie gaat is afhankelijk van hoeveel het ooglid hangt en hoe goed de spier werkt. Bij kinderen worden deze operaties onder algehele verdoving uitgevoerd. Soms kan na de ingreep uitdroging van het hoornvlies optreden. Dit kan pijn of een zanderig gevoel veroorzaken. Bij kinderen komt dit echter zelden voor, ook niet als het oog na de operatie 's nachts een beetje open blijft staan.

Ptosis op latere leeftijd

Een hangend ooglid dat in de loop van het leven ontstaat, kan verschillende oorzaken hebben. Op oudere leeftijd wordt het vaak veroorzaakt doordat de spier die het ooglid heft geleidelijk loslaat van het ooglid. Op jongere leeftijd kan de spier ook loslaten, meestal komt dit door het langdurig dragen van harde contactlenzen. Zeldzame oorzaken van een hangend ooglid op volwassen leeftijd zijn o.a. spierziekten en afwijkingen van de zenuwen.

Behandeling en resultaat
Zowel op jongere als latere leeftijd is een correctie mogelijk. Onder plaatselijke verdoving wordt een kleine snee in het bovenooglid gemaakt en de spier weer vastgezet. In deze gevallen kan correctie van het hangend ooglid problemen veroorzaken met het sluiten van het oog. Dit kan leiden tot pijn en slechtziendheid door uitdroging van het hoornvlies. Een operatie van een hangend ooglid levert niet in alle gevallen in één keer het gewenste resultaat op. Heroperaties zijn dan ook niet zeldzaam. Wanneer het verschil in hoogte tussen beide oogleden 1 millimeter of minder bedraagt, wordt het resultaat van de operatie als goed beschouwd.

naar boven