Kokerzien

Wat is kokerzien?

Retinitis pigmentosa (of TRD, tapetoretinale dystrofie) is een verzamelnaam voor een groep oogaandoeningen. Retinitis pigmentosa leidt tot slecht zien in het donker (nachtblindheid) en zeer geleidelijke beperking van het gezichtsveld die uiteindelijk leidt tot kokerzien. De ernst en het beloop van retinitis pigmentosa is verschillend. Soms zijn de symptomen al op kinderleeftijd duidelijk. In andere gevallen stelt de oogarts retinitis pas vast op middelbare leeftijd.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de oogaandoening retinitis pigmentosa.

Erfelijkheid

De aanleg om retinitis pigmentosa te krijgen is in alle gevallen erfelijk bepaald. Het gaat hierbij om verschillende vormen van erfelijkheid. De kans om de aandoening over te dragen op eventuele kinderen varieert van zeer klein (minder dan 1%) tot vrij aanzienlijk (maximaal 50 %). Indien u een erfelijkheidsonderzoek wilt, kunt u dat overleggen met uw oogarts of met uw huisarts.

Diagnose

De oogarts van Oogziekenhuis Zonnestraal kan de diagnose meestal stellen door naar het netvlies te kijken met de oogspiegel en een gezichtsveldonderzoek te doen. Bij het gezichtsveld-onderzoek wordt gekeken of alle delen van het gezichtsveld goed functioneren. 

Niet herkennen van retinitis
Als retinitis pigmentosa niet in de familie voorkomt, wordt de diagnose vaak in een veel later stadium gesteld. Het langzame verloop van de aandoening zorgt er voor dat de patiënt zich bijna ongemerkt aanpast. De persoon went zichzelf aan om goed naar de grond te kijken tijdens het lopen en voortdurend de omgeving te scannen. Pas achteraf realiseert men zich dat de symptomen er soms al meer dan tien jaar of langer waren.

Electroretinogram
Bij een late diagnose van retinitis zal de oogarts behalve een gezichtsveldonderzoek soms ook een Electroretinogram (ERG) doen om zeker te zijn van de diagnose. Bij dit onderzoek wordt de elektrische activiteit geregistreerd die het netvlies na een lichtflits uitzendt. Bij dit onderzoek worden meestal contactlenzen met draadjes erop op de ogen geplaatst. U ontvangt verdovende druppels en een soort gel en hierna moet u een tijd in het donker zitten.  Het onderzoek neemt een half uur tot drie kwartier in beslag en is belastend, zeker voor kinderen.

Donkeradaptatietest
Soms is een donkeradaptietest nodig. Van de staafjes en kegeltjes in het oog meet men de gevoeligheid, die langzaam toeneemt na het uitdoen van het licht.  U moet recht vooruit in een bol kijken. In het donker wordt een zwak lichtje zo sterk wordt gemaakt, dat het net gezien wordt. Dit onderzoek vereist wel concentratie en medewerking, maar is niet belastend. De donkeradaptatietest geeft slechts informatie over een klein stukje van het netvlies, namelijk daar waar een lichtje aangeboden wordt. Het wordt daarom niet standaard uitgevoerd.

Prognose

Er is geen vaste uitspraak te doen over het verloop van retinitis pigmentosa, omdat de verschillende vormen uiteenlopen. In principe is er altijd sprake van een langzame achteruitgang. Soms lijken periodes van stilstand of van snellere achteruitgang op te treden.

Staar
Bij retinitis pigmentosa treedt vaak op jonge leeftijd staar op, die met een staaroperatie verholpen moet worden. De afweging om de staar te behandelen, kan moeilijk zijn. Het resultaat van de operatie is bij patiënten met retinitis pigmentosa vaak moeilijk te voorspellen. Het is lastig om te bepalen wat de achteruitgang van het gezichtsvermogen veroorzaakt, door de staar of door retinitis.

Regelmatig gezichtsveldonderzoek
Veel patiënten vinden het prettig om zo nu en dan het gezichtsveldonderzoek te herhalen om de achteruitgang in de gaten te kunnen houden. Anderen vinden dit juist belastend en zien op tegen de confrontatie. Het is het beste dit met uw oogarts te bespreken om tot een gezamenlijke afspraak te komen.

Onderzoek naar retinitis pigmentosa

Er wordt veel onderzoek naar behandelmethoden gedaan. Via Retina Nederland kunt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de behandelmethoden.

Contact / Maak een afspraak

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 088 877 77 77. Maak via onderstaande button direct een afspraak bij Oogziekenhuis Zonnestraal.

naar boven