Gordelroos (herpes zoster)

Wat is gordelroos (herpes zoster)?

Bij gordelroos (herpes zoster), een varicella zoster virus (VZV), veroorzaakt een zenuwontsteking blaasjes op de huid. Bij aantasting van de aangezichtszenuw kan dit leiden tot oogontstekingen.

Waterpokken
De eerste infectie met VZV vindt meestal plaats in de eerste 10 levensjaren, het veroorzaakt dan waterpokken. Na de eerste infectie trekt het virus zich terug in de zenuwknopen, waar de virus zich in een rusttoestand bevindt, soms jaren lang. Bij bepaalde omstandigheden die weerstand verlagen (oudere mensen of bij mensen met een verminderde afweer) kan het virus weer actief worden en verplaats zich terug naar de huid of slimvlies. Dan ontstaan er blaasjes op de huid; gordelroos. Gordelroos kan dus alleen maar ontstaan in mensen die waterpokken hebben gehad.

Gordelroos rond het oog en in de oogzenuw

Gordelroos tast soms de aangezichtszenuw aan, dus er kan infectie van het gelaat rondom het oog ontstaan. Als gordelroos de gevoelszenuw van het oog infecteert, kan dit leiden tot ernstige problemen zoals hoornvlieszweren en hoornvliesontsteking met littekenvorming die tot verminderde gezichtsvermogen leidt. Er kan ook een inwendige oogontsteking optreden. Het  oog kan dan rood, geïrriteerd, pijnlijk en lichtgevoelig worden. Deze verschijnselen kunnen gelijktijdig met de huidsymptomen ontstaan, maar ook weken nadat de blaasjes zijn verdwenen. Zelden zijn de oogzenuw, het netvlies en de hersenzenuwen aangedaan. Er kan dan dubbelzien en zakkende ooglid optreden.


Sommige mensen met gordelroos houden pijn of blijvende schade over aan het gezichtsvermogen, nadat de oorspronkelijke klachten zijn verdwenen. Het hoornvlies kan ook blijvend minder gevoelig worden, waardoor er makkelijk oppervlakkige hoornvliesbeschadigingen kunnen ontstaan met als gevolg verlittekening en verminderde gezichtsvermogen.

Gordelroos beschadigt de gevoelszenuwen. Deze kunnen nog jaren overgevoelig blijven en aanhoudende pijn geven. Dit heet postherpetische neuralgie en kan met medicijnen behandeld worden. Patiënten kunnen ook naar de pijn poli verwezen worden.

Zelf alert zijn op gordelroos

Heeft u last van pijn, jeuk of roodheid van de huid en denkt u dat uw oog ontstoken wordt? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw huisarts. Indien u klachten krijgt die duiden op gordelroos is het van belang dit te melden bij uw oogarts van Oogziekenhuis Zonnestraal

naar boven