Cilinderafwijking

Bij een cilinderafwijking is de bolling van het hoornvlies in één richting vlakker dan in de andere. Daardoor ontstaat er een probleem met zowel veraf als dichtbij zien. Cilinderafwijkingen komen dan ook vaak voor in combinatie met ver-of bijziendheid. Een cilindrisch brillenglas kan dit soort afwijkingen corrigeren. Een ooglaserbehandeling of behandeling met kunstlenzen zijn uitstekende permanente alternatieven voor een bril of contactlenzen.

naar boven